Kursy on-line

  • Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. II WJO

  • Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną. I WJO

  • Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie przewoźne, przenośne i stacjonarne. HDS

  • Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie samojezdne, przewoźne, przenośne i stacjonarne.

  • Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome przejezdne.

  • Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie wieżowe i szybkomontujące.

  • Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia