1750 zł

FREZARKI DO NAWIERZCHNI DRÓG SAMOJEZDNE KLASA I WSZYSTKIE TYPY

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne –52 godz.
Zajęcia praktyczne –82 godz. (na grupę)

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora frezarki do nawierzchni dróg samojezdnych w zakresie I klasy uprawnień. Klasa I uprawnień obejmuje wszystkie typy maszyn i urządzeń.
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin państwowy składa się z:
- egzaminu praktycznego (zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej)
- egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie ustnej
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka OSK CLASSIC.

Wymagania:
-ukończone 18 lat 
-wykształcenie co najmniej podstawowe 
-orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Piątek, 24 kwietnia 2020

od 18:30 do 20:30

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta