Kategoria C,C+E - kurs łączony

7000 zł

Kategoria C,C+E - kurs łączony (1 z 7)

Kurs prawa jazdy kat. C, C+E jest podstawowym uprawnieniem dla wszystkich, którzy chcą zostać kierowacami zawodowymi. Uprawniają one do poruszania się pojazdami ciężarowymi, dla których wymagany jest kurs prawa jazdy kat. C oraz wszystkimi pojazdami ciężarowymi tworzącymi zespół pojazdów wraz z przyczepą, gdzie wymagane jest rozszerzenie uprawnień do kat. C+E. Poruszanie się ciągnikami siodłowymi z naczepami, czyli tzw. "tirem" jest drogą zawodową prawdziwych pasjonatów motoryzacji.

Chcemy wyjść na przeciw Waszym oczekiwaniom i zdecydowanie skrócić oraz ułatwić drogę do zdobycia wymaganych uprawnień do prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów ciężarowych poprzez KURS ŁĄCZONY, który pozwoli rozpocząć kurs prawa jazdy kat. C i C+E jednocześnie. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy w trakcie zajęć przybliżą Ci ogólne przepisy ruchu drogowego, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia związane z prowadzeniem samochodów ciężarowych z przyczepami oraz przygotują Cię do prowadzenia i manewrowania pojazdami, a w rezultacie do uzyskania pozytywnych wyników egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

 

Posiadając uprawnienia kat. C+E możesz prowadzić także:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg., z wyjątkiem autobusu,

zespołem pojazdów składających się z wyżej opisanego pojazdu z przyczepą lekką,

motorowerem  pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.,

- czterokołowcem lekkim – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu prawa jazdy kat. C,C+E jest:

- minimalny wiek – 20 lat i 9 miesięcy, bądź 18 lat z kwalifikacją wstępną,

- posiadanie prawa jazdy kat. B,

- niezbędne jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem,

- niezbędne jest orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów,

- przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy kat. C należy uzyskać profil Kandydata na Kierowcę (PKK),

- należy odbyć kurs i zdać egzamin państwowy w WORD.

 

Profil PKK – jak uzyskać?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) generowany jest przez Starostwo Powiatowe (odpowiednie dla miejsca zamieszkania przyszłego kierowcy). Z zaświadczeniem lekarskim należy udać się do Wydziału Komunikacji oraz złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Do wypełnionego wniosku dołączyć należy fotografię odpowiednią do prawa jazdy. Więcej informacji na ten temat, znaleźć można tu: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-prawo-jazdy. Dopiero z numerem PKK możesz zapisać się na kurs łączony nauki jazdy kat. C, C+E.

 

Badania 

Badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów przeprowadzane są w OSK CLASSIC. Współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami w tej dziedzinie, posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Czas trwania kursu:

Kurs łączony prawa jazdy kat. C,C+E obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych samochodem ciężarowym oraz 25 godzin zajęć praktycznych samochodem ciężarowym z przyczepą. Wydajemy materiały dydaktyczne w postaci podręcznika i dostępu do testów online. Harmonogram zajęć dostosowujemy do potrzeb, preferencji i możliwości kursanta. Dlatego, to w dużej mierze od Ciebie zależy, jak długo potrwa szkolenie.

 

Jeśli wolisz, bądź nie masz możliwości odbycia kursu teoretycznego stacjonarnie, nic straconego. Możesz zrobić to nie wychodząc z domu ON-LINE.

 

Jeżeli czujesz się na siłach - możesz przystąpić do egzaminu państwowego teoretycznego bez szkolenia teoretycznego w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD przystępujesz tylko do szkolenia praktycznego w OSK CLASSIC.

 

Zajęcia praktyczne przeprowadzamy pojazdach identycznych jak na egzaminie państwowym WORD.

Kurs łączony Prawa Jazdy kat. C, C+E - pojazdy szkoleniowe:

DAF LF 220 FA z 6-biegową skrzynią wraz z przyczepą KONAR JG2 - pojazdy egzaminacyjne WORD Warszawa

MAN TGL 12.250  z 8-biegową skrzynią wraz z przyczepą KONAR JG2 - pojazdy egzaminacyjne WORD Łomża

 

Procedury egzaminacyjne

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym, a co więcej nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono wcześniej odpowiedzi. Wyświetlane pytania przedstawiają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą spotkać się w rzeczywistym ruchu drogowym.

Osoba egzaminowana powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport do wglądu dla egzaminatora. Egzamin zawiera 20 pytań z części podstawowej i 12 pytań z części specjalistycznej – wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru. Należy uzyskać z niego 68 pkt z możliwych 74 aby zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym.

Egzaminy praktyczne przeprowadzane są w wybranych Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Egzaminy dla kategorii C i dla kategorii C+E są wykonywane oddzielnie tj. należy zdać egzaminy państwowe kategorii C, aby móc podchodzić do egzaminu kategorii C+E. Osoba egzaminowana powinna za każdym razem zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport do weryfikacji tożsamości przez egzaminatora oraz wszelkie inne wymagane elementy tj. okulary, soczewki czy też aparaty słuchowe – jeżeli są one wskazane w orzeczeniu lekarskim.

Rozpoczynamy od sprawdzenia stanu technicznego dwóch losowo wybranych podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, w których może wystąpić działanie sygnału dźwiękowego, dodatkowo poziom:

- oleju w silniku,
- płynu chłodzącego,
- płynu hamulcowego,

oraz działanie świateł:

- pozycyjnych/postojowych,
- mijania,
- drogowych,
- hamowania „STOP”,
- cofania,
- przeciwmgłowych,
- kierunkowskazów,
- awaryjnych.

Po wykonaniu powyższych czynności wykonujemy poniższe obowiązkowe manewry na placu manewrowym WORD:


1. Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą - sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, przewodów hamulcowych i elektrycznych, właściwe połączenie pojazdu samochodowego z przyczepą po czym następuje sprawdzenie działania świateł przyczepy. - tylko na egzaminie kat. C+E
2. Jazda po łuku - Jazda samochodem ciężarowym pasem ruchu do przodu i do tyłu,

oraz dodatkowo 2 z 5 poniższych zadań egzaminacyjnych:

3. Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem) 
4. Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem, wyjazd przodem),
5. Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem),
6. Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem), - Tylko na egzaminie kat. C
7. Górka -  ruszaniem z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Po wykonaniu wyżej wymienionych zadań egzaminacyjnych rozpoczynamy część egzaminu praktycznego w ruchu drogowym. Będą tu sprawdzane sposób oraz zachowanie się osoby egzaminowanej na drodze, skuteczność reagowania na sytuacje drogowe oraz umiejętności oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń.

Jeżeli osoba egzaminowana wykonuje wszystkie polecenia egzaminatora w sposób prawidłowy – kończymy egzamin państwowy prawa jazdy kat. C i kat. C+E z wynikiem pozytywnym.

 

Przepisy dopuszczają przeprowadzanie egzaminu praktycznego pojazdem Ośrodka Szkolenia Kierowców - jednak nie jest to często stosowana praktyka.

 

TYLKO DLA NASZYCH KURSANTÓW jest możliwość zdawać egzaminy państwowe w WORD Warszawa na samochodach ciężarowych OSK CLASSIC wykorzystywanych w trakcie kursu. Nasze pojazdy są wyposażone w kamery cofania, które można wykorzystać w trakcie egzaminów.

Egzaminowani wykonują manewry na placu manewrowym oraz jeżdżą w ruchu drogowym pojazdami, które zapoznali i do których się przyzwyczaili w trakcie odbywania kursu przygotowującego do uzyskania uprawnień na prawo jazdy kat. C, C+E. Powoduje to nie tylko poczucie pewności jazdy na egzaminach praktycznych w WORD, ale również znajomość pojazdu egzaminacyjnego, a co za tym idzie zdecydowanie większą szansę na zdanie egzaminu za 1 razem.

Uczysz się i zdajesz tym samym zespołem pojazdów.


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

18.06.2024r. godz. 16:00

20.06.2024r. godz. 16:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta