1750 zł

SPYCHARKI KLASY III

 

Praca na budowie jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej pracownika, ale także ze względu na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Pracujemy maszynami ważącymi kilka lub nawet kilkadziesiąt ton wartymi setki tysięcy złotych, stąd w branży budowlanej można liczyć na dobre wynagrodzenie. Ostatnia pandemia pokazała również, że w tej branży nawet w czasie lockdownu nie ma przestojów, dlatego jeśli lubisz wyzwania, chcesz mieć stabilną pracę i liczysz na dobre wynagrodzenie - to jest to praca dla Ciebie.

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. Posiadamy maszyny takich producentów jak: Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, New Holland, Liebher. Co miesiąc wypuszczamy po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego wielu nowych operatorów maszyn budowlanych.

Cena kursu u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne,

- opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadecwo, książkę operatora,

- serwis kawowy.

Dlaczego kurs na operatora spycharki?

Spycharki to maszyny zaliczane do grupy maszyn do robót ziemnych. Mogą występować na podwoziu gąsienicowym, jak również na podwoziu kołowym. Przeznaczone są do wykonywania prac ziemnych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym, górnictwie odkrywkowym i skalnym, energetyce (hałdowanie węgla kamiennego w elektrociepłowniach), leśnictwie, sektorze komunalnym (składowiska odpadów), portach oraz kolejowych terminalach przeładunkowych.

Spycharki są wykorzystywane głównie do odspajania gruntu, wykonywania wykopów, przemieszczania urobku na bliskie odległości, zagęszczania podłoża, niwelacji i profilowania terenu oraz innych prac przy użyciu lemiesza, zrywka, zaczepu i innych specjalistycznych osprzętów.

Nowoczesne konstrukcje wyposażone w różnego rodzaju systemy kontrolujące i wspomagające powodują, że praca maszyną staje się prostsza i bardziej komfortowa. Operator spucharki to zawód, na który jest duże zapotrzebowanie w branży.

Uprawnienia na spycharkę występują w dwóch klasach:

- klasa III umożliwia pracę spycharkami o mocy silnika do 110 kW,

- klasa I umożliwia pracę spycharkami o mocy silnika powyżej 110 kW,

- ponadto klasa III lub I uprawnień na ładowarkę umożliwia pracę spycharkami klasy III.

Prawidłowa kolejność uzyskiwania uprawnienia na spycharkę to w pierwszej kolejności klasa III, a dopiero później klasa I.

Przepisy dopuszczają jednak możliwość zdobycia jednocześnie klasy III i I (więcej informacji w tym zakresie uzyskasz bezpośrednio w Ośrodku CLASSIC).

 

Jaki jest cel kursu?

- przygotowanie kursantów do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharki w zakresie III klasy uprawnień,

- przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego i do pracy jako pełnoprawnego operatora spycharki,

- umiejętność obsługi i pracy spycharkami,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy spycharką w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw spycharek,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

- nie jest wymagane prawo jazdy.

Miejsce realizacji kursu: Radzymin

Czas trwania kursu:

Klasa III

- zajęcia teoretyczne - 52 godz.

- zajęcia praktyczne - 82 godz.

Klasa I

- zajęcia teoretyczne - 16 godz.

- zajęcia praktyczne - 25 godz.

Program kursu klasy III obejmuje:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,

- moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót spycharką oraz zajęcia praktyczne.

UWAGA:

Dla uzyskania uprawnień operatora spycharek w zakresie klasy III niezbędne jest odbycie szkolenia w zakresie następujących programów nauczania:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy.

- moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,

- moduł specjalistyczny i zajęcia praktyczne klasa III,

- moduł specjalistyczny i zajęcia praktyczne klasa I.

Organizacja kursu:

Wychodząc na wprost potrzebom uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora spycharek kl. III wszystkich typów oraz stosowny wpis w książce operatora.


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta