Kurs koparki klasa I

1650 zł

Kurs koparki klasa I (1 z 8)

Kurs na koparki jednonaczyniowe klasa I

wszystkie typy powyżej 25 ton

Praca na budowie w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej, ale także ze względu na pracę w różnych warunkach klimatycznych. Praca w zawodzie operatora maszyn jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Ostatnia pandemia pokazała również, że w tej branży nie ma przestojów. Jeśli lubisz wyzwania, chcesz liczyć się na rynku pracy, mieć stabilną pracę i dobre wynagrodzenie - to posiadając uprawnienia państwowe na koparkę jednonaczyniową w zakresie klasy I - jest to praca dla Ciebie.

Kim jesteśmy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. Realizujemy szeroką gamę szkoleń. Zajęcia w ośrodku prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani. Dysponujemy bogatymi materiałami szkoleniowymi. W naszym ośrodku egzaminy państwowe odbywają się praktycznie co miesiąc. Po zdanym egzaminie wypuszczamy wielu nowych operatorów koparek jednonaczyniowych w zakresie I klasy uprawnień.

Nasze maszyny:

Posiadamy maszyny budowlane do robót ziemnych takich producentów jak: Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, New Holland, Liebher.

W skład kursu wchodzą:

- zajęcia teoretyczne,

- zajęcia praktyczne.

Cena szkolenia u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne realizowane przez doświadczonych instruktorów,

- uczestnik kursu ma zapewniony serwis kawowy.

Uprawnienia na koparkę jednonaczyniową występują w dwóch klasach:

klasa III umożliwia pracę koparkami jednonaczyniowymi do 25 ton masy eksploatacyjnej,

- klasa I umożliwia pracę koparkami jednonaczyniowymi powyżej 25 ton masy eksploatacyjnej.

Prawidłowa kolejność uzyskiwania uprawnień to najpierw klasa III, a dopiero później klasa I.

Przepisy dopuszczają jednak możliwość zdobycia jednocześnie klasy III i I (więcej informacji w tym zakresie uzyskasz bezpośrednio w Ośrodku CLASSIC). Kurs kończy się egzaminem państwowym.

Dlaczego kurs na operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie I klasy?

- koparka jednonaczyniowa to maszyna do robót ziemnych przeznaczona do odspajania gruntu i przenoszenia urobku na odkład lub środki transportowe. Może występować na podwoziu kołowym lub gąsienicowym. 

- rozwój życia gospodarczego spowodował potrzebę rozszerzenia prac wykonywanych przez koparki. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom konstruktorzy zwiększają zakres ich uniwersalności poprzez różnorodność stosowanych narzędzi np. nożyce do cięcia betonu, zgniatacze, odsiewacze do betonu, kilkumetrowe świdry, itp.

 - specjalny osprzęt umożliwia wykonywanie prac hydrotechnicznych spod lustra wody lub wykonywanie wykopów szczelinowych dużej głębokości.

- uprawnienia na koparkę jednonaczyniową bardzo liczą się na rynku pracy, ponieważ te ww. wysoko specjalistyczne technologie wymagają od operatora koparki wysokich kwalifikacji i umiejętności,

- koparki w zakresie klasy I to maszyny ważące powyżej 25 ton masy eksploatacyjnej, warte setki tysięcy złotych,

- uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie klasy I zapewnią Ci ciekawą pracę i przełożą się na przyszłe zarobki i łatwość w znalezieniu dobrze płatnej pracy,

- operator koparki jednonaczyniowej w zakresie klasy I to specjalista  bardzo poszukiwany na rynku pracy ponieważ może pracować wszystkimi koparkami jednonaczyniowymi, czynnie brać udział w wykonywaniu przeglądów, brać udział w organizacji robót i kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Celem kursu jest:

- zapoznanie przyszłego operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie klasy I w części teoretycznej z takimi dziedzinami jak: użytkowanie eksploatacyjne, podstawy elektrotechniki, dokumentacja techniczna, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, zajęcia specjalistyczne czyli ogólna budowa koparki jednonaczyniowej i technologia robót koparkami jednonaczyniowymi oraz z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania pracy operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień w części praktycznej,

- przygotowanie uczestników szkolenia do egzaminu państwowego, który odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Po zdanym egzaminie państwowym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu,

- zdobycie uprawnień i nabycia kwalifikacji do pracy wszystkimi koparkami jednonaczyniowymi.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego (egzamin praktyczny i egzamin teoretyczny) i do pracy jako pełnoprawnego operatora koparki jednonaczyniowej klasy I,

- umiejętność obsługi i pracy koparkami jednonaczyniowymi w zakresie klasy I,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzi oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy koparką jednonaczyniową w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- najmniej wykształcenie podstawowe,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

- nie jest wymagane prawo jazdy.

Miejsce szkolenia: Radzymin

Czas trwania kursu – klasa III

- zajęcia teoretyczne - 52 godz.

- zajęcia praktyczne - 82 godz.

Czas trwania kursu klasa I

- zajęcia teoretyczne - 16 godz.

- zajęcia praktyczne - 25 godz.

Program kursu obejmuje:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,

- moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót koparką jednonaczyniową oraz zajęcia praktyczne.

UWAGA:

Dla uzyskania uprawnień operatora koparek jednonaczyniowych w zakresie klasy I niezbędne jest odbycie szkolenia w zakresie następujących programów nauczania:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy.

- moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,

- moduł specjalistyczny i zajęcia praktyczne klasa III,

- moduł specjalistyczny i zajęcia praktyczne klasa I,

- kurs kończy się egzaminem państwowym.

Organizacja kursu:

- wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników szkolenie na operatora koparki w zakresie klasy I może być realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym

- zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny,

- kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części przed komisją egzaminacyjną. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym następuje egzamin teoretyczny.

- po zdanym egzaminie praktycznym i zdaniu egzaminu teoretycznego otrzymuje się otrzymuje się świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie klasy I ze stosownym wpisem w książce operatora,

- wpłaty za kurs operator koparki jednonaczyniowej może dokonać gotówką w biurze (dopuszczamy w ratach) lub przelewem.

Najbliższy termin kursu:

Szczegółowe informacje na temat najbliższego terminu na naszej stronie głównej w zakładce cennik lub tel. 506 506 822, 506 506 910.

 

 

 


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta