Kurs kategoria A2

2700 zł

Kurs kategoria A2 (1 z 13)

Kurs prawa jazdy kat. A2 przygotowuje do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Naszym priorytetem jest przygotowanie Cię do bezpiecznej i komfortowej jazdy w ruchu drogowym oraz zdania samego egzaminu państwowego.

 

Jeśli posiadasz prawo jazdy kat. A2, to jesteś uprawniony do kierowania:

- motocykla – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 35 kW oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,

- motocykla trójkołowego o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

- czterokołowca lekkiego – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu prawa jazdy kat. A2 jest:

- Po pierwsze – należy mieć ukończone co najmniej 17 lat i 9 miesięcy,

- jeśli jesteś osobą niepełnoletnią - powinieneś posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego,

- niezbędne jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem,

- przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy kat. A2 należy uzyskać profil Kandydata na Kierowcę (PKK),

- należy odbyć kurs i zdać egzamin państwowy w WORD.

 

PKK – jak utworzyć profil?

Profil kandydata na kierowcę (PKK) generowany jest przez Starostwo Powiatowe (odpowiednie dla miejsca zamieszkania przyszłego kierowcy). Z zaświadczeniem lekarskim należy udać się do Wydziału Komunikacji oraz złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Do wypełnionego wniosku dołączyć należy fotografię odpowiednią do prawa jazdy. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, niezbędna będzie także pisemna zgoda rodzica, lub innego opiekuna prawnego. Więcej informacji na ten temat, znaleźć można tu: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-prawo-jazdy. Dopiero z numerem PKK możesz rozpocząć kurs nauki jazdy kat A2.

 

Badania

Badanie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów przeprowadzane są w OSK CLASSIC. Współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami w tej dziedzinie, posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Czas trwania kursu:

Kurs prawa jazdy kat. A2 obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Wydajemy materiały dydaktyczne w postaci podręcznika i dostępu do testów online. Harmonogram zajęć dostosowujemy do potrzeb, preferencji i możliwości kursanta. Dlatego, to w dużej mierze od Ciebie zależy, jak długo potrwa szkolenie.

 

Jeśli wolisz, bądź nie masz możliwości odbycia kursu teoretycznego stacjonarnie, nic straconego. Możesz zrobić to nie wychodząc z domu ON-LINE.

 

Jeżeli czujesz się na siłach - możesz przystąpić do egzaminu państwowego teoretycznego bez szkolenia teoretycznego w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD przystępujesz tylko do szkolenia praktycznego w OSK CLASSIC.

 

Przystępując do kursu prawa jazdy kategorii A2 możesz pomyśleć o swoim kasku i rękawicach. Jeżeli natomiast ich nie masz, Ośrodek Szkolenia Kierowców CLASSIC udostępnia niezbędne elementy wyposażenia motocyklisty.

 

Zajęcia praktyczne przeprowadzamy na motocyklach BMW 310R  lub YAMAHA MT 07 - Pojazdy identyczne jak na egzaminie państwowym WORD.

 

Jeśli chcesz przejść z kat. A2 na:

- uprawnienia kat. A, należy odbyć tylko 10 godzin zajęć praktycznych – 1500 zł.

Przechodząc z kategorii A2 na kat. A - jesteś zwolniony z egzaminu teoretycznego, zatem obowiązuje Cię jedynie egzamin praktyczny!

 

Procedury egzaminacyjne

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie elektronicznej na komputerowym urządzeniu egzaminacyjnym, a co więcej nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono wcześniej odpowiedzi. Wyświetlane pytania przedstawiają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą spotkać się w rzeczywistym ruchu drogowym.

Osoba egzaminowana powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport do wglądu dla egzaminatora. Egzamin zawiera 20 pytań z części podstawowej i 12 pytań z części specjalistycznej – wszystkie pytania są jednokrotnego wyboru. Należy uzyskać z niego 68 pkt z możliwych 74 aby zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym.

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest w wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Osoba egzaminowana powinna zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport do weryfikacji tożsamości przez egzaminatora oraz wszelkie inne wymagane elementy tj. okulary, soczewki czy też aparaty słuchowe – jeżeli są one wskazane w orzeczeniu lekarskim.

Rozpoczynamy od sprawdzenia stanu technicznego dwóch losowo wybranych podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, w których może wystąpić działanie sygnału dźwiękowego, dodatkowo poziom:

- oleju w silniku,
- płynu chłodzącego,
- płynu hamulcowego,

oraz działanie świateł:

- pozycyjnych/postojowych,
- mijania,
- drogowych,
- hamowania „STOP”,
- kierunkowskazów,
- awaryjnych.

Obowiązkowo następuje również sprawdzenie stanu łańcucha poprzez stan jego nasmarowania, czystość i jego stan techniczny.

Po wykonaniu powyższych czynności wykonujemy poniższe manewry na placu manewrowym WORD:

1. Przemieszczenie motocykla bez użycia silnika – po czym następuje przygotowanie się do jazdy.
2. Wolny slalom między dwoma pachołkami – przejazd po łuku w kształcie cyfry 8 między dwoma pachołkami. Brak linii ograniczających manewr.
3. Wolny slalom między bramkami – dwukrotny przejazd między 5 bramkami. Prędkość przejazdu dowolna. Należy utrzymać motocykl w obrębie wyznaczonych linii (bez podpierania się nogami) nie dotykając żadnego z pachołków tworzących bramki.
4. Szybki slalom – dwukrotne pokonanie slalomem trasy wyznaczonej przez 5 pachołków z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h. Zadanie nie będzie zaliczone jeśli motocykl porusza się tylko na 1 biegu.
5. Ominięcie przeszkody – dwukrotny przejazd trasą, na której zlokalizowana jest przeszkoda. Manewr musi być wykonany z obu jej (raz z lewej i raz z prawej strony). Prędkość pojazdu nie może być mniejsza niż 50 km/h.
6. Górka - ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Po wykonaniu wyżej wymienionych zadań egzaminacyjnych rozpoczynamy część egzaminu praktycznego w ruchu drogowym. Będą tu sprawdzane sposób oraz zachowanie się osoby egzaminowanej na drodze, skuteczność reagowania na sytuacje drogowe oraz umiejętności oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń. Dodatkowymi zadaniami egzaminacyjnymi są hamowanie awaryjne oraz hamowanie we wskazanym miejscu, natomiast te manewry mogą być przeprowadzone również w ruchu drogowym.

Jeżeli osoba egzaminowana wykonuje wszystkie polecenia egzaminatora w sposób prawidłowy – kończymy egzamin państwowy prawa jazdy kat. A2 z wynikiem pozytywnym.


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

25.07.2024r. godz. 16:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta