1750 zł

KURS OPERATORA RÓWNIARKI KLASY I WSZYSTKIE TYPY

 

Praca na budowie jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej pracownika, ale także ze względu na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Pracujemy maszynami ważącymi kilka lub nawet kilkadziesiąt ton wartymi setki tysięcy złotych, stąd w branży budowlanej można liczyć na dobre wynagrodzenie. Ostatnia pandemia pokazała również, że w tej branży nawet w czasie lockdownu nie ma przestojów, dlatego jeśli lubisz wyzwania, chcesz mieć stabilną pracę i liczysz na dobre wynagrodzenie - to jest to praca dla Ciebie.

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. Posiadamy maszyny takich producentów jak: Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, New Holland, Liebher. Co miesiąc wypuszczamy po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego wielu nowych operatorów maszyn budowlanych.

Cena kursu u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne,

- opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadecwo, książkę operatora,

- serwis kawowy.

Dlaczego kurs na operatora równiarki?

Równiarki do maszyny zaliczane do grupy maszyn do robót ziemnych służące głównie do profilowania podłoży pod nawierzchnię dróg, lotnisk, rowów i poboczy, wyrównywania nasypów. Stosowane są również do mieszania materiałów drogowych w procesie stabilizacji, do zrywania starej nawerzchni, trawników itp. Równiarki są niezbędnymi maszynami w firmach budujących drogi. Stosuje się je do końcowego wyrównania nawierzchni przygotowanej uprzednio przez sprzęt ciężki tj. spycharki i zgarniarki. Za ich pomocą można nadać pożądany kształt budowlom ziemnym: nasypom, wałom i wykopom. Mogą również jesienią służyć do zgarniania błota, a zimą - do odśnieżania.

Nowoczesne równiarki są wyposażone w system niwelacji 2D lub 3D - pozwalający osiągnąć niezwykle wysoką precyzję pracy, niemożliwą do uzyskania za pomocą konwencjonalnych rozwiązań. Dzięki niemu operator może uniknąć błędów oraz mieć kontrolę nad zużyciem materiałów, co wpływa bezpośrednio na zwiększenie wydajności pracy, a praca tą maszyną staje się prostsza i bardziej komfortowa.

Operator równiarki to zawód, na który jest duże zapotrzebowanie w branży drogowej ze względu na budowę dużej ilości dróg i autostrad, a także ze względu na ich ciągłą konserwację.

Jaki jest cel kursu?

- przygotowanie kursantów do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora równiarki w zakresie I klasy uprawnień (jest tylko jedna klasa na wszystkie równiarki),

- przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego i do pracy jako pełnoprawnego operatora równiarki,

- umiejętność obsługi i pracy równiarki,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy równiarki w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw równiarki,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

- nie jest wymagane prawo jazdy.

Miejsce realizacji kursu: Radzymin

Czas trwania kursu:

Klasa I (wszystkie równiarki)

- zajęcia teoretyczne - 52 godz.

- zajęcia praktyczne - 82 godz.

 

Program kursu klasy I obejmuje:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,

- moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót równiarką oraz zajęcia praktyczne.

 

Organizacja kursu:

Wychodząc na wprost potrzebom uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora równiarki wszystkich typów oraz stosowny wpis w książce operatora.


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta