Kurs równiarki klasa I

1700 zł

Kurs równiarki klasa I (1 z 5)

Kurs operatora równiarki klasa I wszystkie typy

Praca na budowie jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej pracownika, ale także ze względu na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Pracujemy maszynami ważącymi kilka lub nawet kilkadziesiąt ton wartymi setki tysięcy złotych, stąd w branży budowlanej można liczyć na dobre wynagrodzenie. Ostatnia pandemia pokazała również, że w tej branży nawet w czasie lockdownu nie ma przestojów. Jeśli lubisz wyzwania, chcesz liczyć się na rynku pracy, mieć stabilną pracę i dobre wynagrodzenie - to posiadając uprawnienia na równiarkę w zakresie klasy I – to jest to praca dla Ciebie.

Kim jesteśmy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. Jesteśmy w dziedzinie szkolenia akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny. Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych. W naszym ośrodku egzaminy państwowe odbywają się praktycznie co miesiąc. Po zdanym egzaminie wypuszczamy wielu nowych operatorów równiarek w zakresie I klasy uprawnień.

Nasze maszyny:

Posiadamy maszyny budowlane do robót ziemnych takich producentów jak: Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, New Holland, Liebher.

W skład kursu wchodzą:

- zajęcia teoretyczne,

- zajęcia praktyczne.

Cena szkolenia u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne realizowane przez doświadczonych instruktorów,

- uczestnik kursu ma zapewniony serwis kawowy.

Uprawnienia na równiarkę występują tylko w klasie I wszystkie typy.

Zastosowanie równiarek

- równiarki to maszyny zaliczane do grupy maszyn do robót drogowych. Równiarki służą głównie do profilowania podłoży pod nawierzchnię dróg, lotnisk, rowów i poboczy, wyrównywania nasypów;

- równiarki stosowane są również do mieszania materiałów drogowych w procesie stabilizacji, do zrywania starej nawierzchni, trawników itp.;

- równiarki są niezbędnymi maszynami w firmach budujących drogi. Stosuje się je do końcowego wyrównania nawierzchni przygotowanej uprzednio przez sprzęt ciężki tj. spycharki i zgarniarki;

- za pomocą równiarek można nadać pożądany kształt budowlom ziemnym: nasypom, wałom i wykopom;

- równiarki mogą także jesienią służyć do zgarniania błota, a zimą - do odśnieżania.

 

Dlaczego kurs na operatora równiarki w zakresie I klasy?

- operator równiarki to zawód, na który jest duże zapotrzebowanie w branży drogowej ze względu na budowę dużej ilości dróg i autostrad, a także ze względu na ich ciągłą konserwację;

- uprawnienia na równiarkę bardzo liczą się na rynku pracy, ponieważ te wysoko specjalistyczne maszyny wymagają od operatora równiarki wysokich kwalifikacji i umiejętności;

- nowoczesne równiarki są wyposażone w system niwelacji 2D lub 3D - pozwalający osiągnąć niezwykle wysoką precyzję pracy, niemożliwą do uzyskania za pomocą konwencjonalnych rozwiązań. Dzięki niemu operator może uniknąć błędów oraz mieć kontrolę nad zużyciem materiałów, co wpływa bezpośrednio na zwiększenie wydajności pracy;

- dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w równiarkach praca tą maszyną staje się prostsza i bardziej komfortowa;

- uprawnienia operatora równiarki zapewnią Ci ciekawą pracę i przełożą się na przyszłe zarobki i łatwość w znalezieniu dobrze płatnej pracy-

- operator równiarki to specjalista  bardzo poszukiwany na rynku pracy.

 

Celem kursu jest:

- zapoznanie przyszłego operatora równiarki w zakresie klasy I w części teoretycznej z takimi dziedzinami jak: użytkowanie eksploatacyjne, podstawy elektrotechniki, dokumentacja techniczna, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, zajęcia specjalistyczne czyli ogólna budowa równiarki i technologia robót równiarkami oraz z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- przygotowanie kursantów do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora równiarki w zakresie I klasy uprawnień w części praktycznej (jest tylko jedna klasa na wszystkie równiarki);

- przygotowanie operatorów równiarek do egzaminu państwowego, który odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego i do pracy jako pełnoprawnego operatora równiarki;

- umiejętność obsługi i pracy równiarki;

- umiejętność współpracy z zespołem ludzi oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy równiarki w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw równiarki,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- przynajmniej wykształcenie podstawowe,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

- nie jest wymagane prawo jazdy.

Miejsce szkolenia: Radzymin

Czas trwania szkolenia na operatora równiarki klasa I

Szkolenie na operatora równiarki klasy I jest jedynym szkoleniem na wszystkie typy równiarek, a program kursu podstawowego obejmuje:

- zajęcia teoretyczne - 52 godz.

- zajęcia praktyczne - 82 godz.

Program kursu obejmuje:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

- moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót równiarką oraz zajęcia praktyczne.

 

Organizacja kursu:

- wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników kursy na równiarki w zakresie klasy I mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym

- zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny,

- kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym następuje egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny odbywa się na naszym placu,

- po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje się świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora równiarki w zakresie klasy I ze stosownym wpisem w książce operatora,

- wpłaty za kurs operator równiarki może dokonać gotówką w biurze (dopuszczamy w ratach) lub przelewem.

Najbliższy termin kursu:

Szczegółowe informacje na temat najbliższego terminu na naszej stronie głównej w zakładce cennik lub tel. 506 506 822, 506 506 910.

 

 

 

 


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta