Kurs podesty ruchome

900 zł

Kurs podesty ruchome (1 z 3)

KURS OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH KAT. IP

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia, do samodzielnej obsługi podestów ruchomych przejezdnych (potocznie zwanych zwyżkami), mających wielorakie zastosowanie przy montażu wszelakich instalacji elektrycznych, hydraulicznych, wentylacyjnych itp.  na obiektach budowlanych oraz poza nimi. Program szkolenia pozwala opanować wiedzę i umiejętność obsługi urządzeń. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz część praktyczną realizowaną na własnym podeście ruchomym przejezdnym wolnobieżnym typu GS-1932, w warunkach rzeczywistych, w nieograniczonym czasie zajęć.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów z wieloletnim doświadczeniem.

Operator po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu dozoru Technicznego jest otrzymuje uprawnienia do obsługi:

  • Podestów ruchomych przejezdnych wolnobieżnych (podnośniki nożycowe i wysięgnikowe)

  • Podestów ruchomych przejezdnych przewoźnych (przetransportowywanych za pomocą haka holowniczego np. samochodu osobowego )

  • Podestów ruchomych przejezdnych samojezdnych (montowanych na samochodzie.)

Wymagania:

- ukończone 18 lat 
- wykształcenie co najmniej podstawowe 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzenia

Egzamin państwowy

Kurs operatora,  kończy się egzaminem kwalifikacyjnym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, na terenie Ośrodka Szkolenia Kierowców CLASSIC, po którym uzyskuje się kwalifikacje do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Egzamin składa się z:

-Części teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci testu składającego się z 15 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 30 minut. W każdym z 15 pytań należy wybrać 1 poprawną odpowiedź z 4 dostępnych. Poprawna odpowiedź na 11 pytań zalicza egzamin z wynikiem pozytywnym.

-Części praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzenia.

UWAGA! Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych przejezdnych jest wydawane na 5 lat.

Na szkoleniu dowiesz się jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego !!!


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

20.06.2024 r. godz. 08:00 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta