1200 zł

Kategoria prawa jazdy AM zastąpiła kartę motorowerową. Jeśli ukończyłeś 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku, a nie posiadasz uprawnień żadnej kategorii, to jesteś zobowiązany do odbycia kursu kat. AM i zdania egzaminu państwowego.  Aby uzyskać uprawnienia kat. AM należy po odbytym szkoleniu zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Jeśli posiadasz prawo jazdy kat. AM, to jesteś uprawniony do kierowania:

- motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm³, lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks. 45 km/h.),

- czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks. 45km/h.

 

Prawo jazdy kat. AM możesz uzyskać, jeśli:

- masz ukończone 14 lat,

- posiadasz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli nie masz ukończonych 18 lat,

- posiadasz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami,

- posiadasz profil Kandydata na Kierowcę – PKK,

- ukończyłeś kurs prawa jazdy kat. AM oraz zdałeś egzamin państwowy w WORD.

Badanie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów przeprowadzane są w OSK Classic. Współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami w tej dziedzinie, posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Numer PKK – jak uzyskać?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) generowany jest przez Starostwo Powiatowe (odpowiednie dla miejsca zamieszkania przyszłego kierowcy). Z zaświadczeniem lekarskim należy udać się do Wydziału Komunikacji oraz złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Do wypełnionego wniosku dołączyć należy fotografię odpowiednią do prawa jazdy. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, niezbędna będzie także pisemna zgoda rodzica, lub innego opiekuna prawnego Więcej informacji na ten temat, znaleźć można tu: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-prawo-jazdy. Dopiero z numerem PKK możesz zapisać się na kurs nauki jazdy kategorii AM.

Kurs kat. AM obejmuje:

- szkolenie teoretyczne (10 godzin lekcyjnych),

- szkolenie praktyczne (10 godzin zegarowych),

- teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny.

Zajęcia praktyczne przeprowadzamy na motorowerze ROMET ZK 50 – identycznym jak na egzaminie państwowym w WORD.

Jeśli wolisz, bądź nie masz możliwości odbycia kursu teoretycznego stacjonarnie, nic straconego. Możesz zrobić to nie wychodząc z domu, ONLINE.


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Piątek, 24 kwietnia 2020

od 18:30 do 20:30

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta