Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

2200 zł

Szkolenie (kwalifikacja wstępna uzupełniająca) dotyczy osób planujących pracę jako kierowca zawodowy, kierowców którzy już zrealizowali kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i rozszerzają uprawnienia w zakresie innego bloku prawa jazdy zgodnie z zapisami art. 39b ustawy o transporcie drogowym.

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1) C1, C1+E, C i C+E;
2) D1, D1+E, D i D+E.

Kierowca, który uzyskał podstawowe uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej (KW) lub Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej (KWP) dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej lub Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej Przyspieszonej.

 

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

Kwalifikację wstępną uzupełniającą powinien ukończyć kierowca, który:
- uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009 r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i nie ma ukończonych 21 lat;
- uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008 r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i nie ma ukończonych 23 lat, chyba że wykonuje przewóz na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą obejmuje
70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

 

Aby zapisać się na szkolenie kwalifikacja wstępna uzupełniająca, należy przyjść do OSK Classic i wypełnić dokumenty, a następnie po analizie danych bezkolizyjnie przeprowadzimy cały proces ewidencyjny wraz z wymaganymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz omówimy procedurę uzyskania profilu zawodowego kierowcy (PKZ). 

Wszystkie niezbędne badania uzyskamy w naszym ośrodku, bez zbędnego szukania specjalistów, lekarza medycyny pracy i pracowni psychologicznych.

 

Badania lekarskie kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kierowca wykonujący przewóz drogowy (przewóz osób lub rzeczy) podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z rozdziałem 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Badania lekarskie są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.

Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach - lekarz medycyny pracy.

 

Badania psychologiczne kierowców wykonujących przewóz drogowy

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy w zakresie i na zasadach określonych dla kierowców w rozdziale 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Badania psychologiczne są przeprowadzane:
1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;
2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.

 

Czym jest PKZ - jak go uzyskać?

Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) wydawany jest przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego / Urzędu Miasta (w zależności od miejsca zameldowania danej osoby). PKZ można uzyskać w każdym wydziale komunikacji, nie ma rejonizacji, lecz wydanie dokumentu PKZ bezkolizyjnie przyspieszy, jeśli udamy się do macierzystego wydziału komunikacji.

Aby go uzyskać, należy przedłożyć następujące dokumenty:
- prawo jazdy;
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;
- orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy;
- kolorowa fotografia na białym tle o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm;
- wniosek związany z dokonaniem wpisu dotyczącego uzyskania kwalifikacji zawodowych (do pobrania w urzędzie);
- opłata za wydanie prawa jazdy; obecnie jest to 100,50 zł (słownie: sto złotych 50/100)

 

Jak zdać egzamin?

Po ukończeniu szkolenia kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w OSK Classic kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Egzamin kwalifikacyjny obejmuje:
Test specjalistyczny - 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E lub odpowiednio dla prawa jazdy kat. D1, D1+E, D, D+E (pozytywny wynik w przypadku udzielenia co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi).

Czas trwania egzaminu to 15 min.

Okres ważności kwalifikacji wstępnej uzupełniającej to 5 lat. Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

24.06.2024 r. 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta