1950 zł

KURS NA OPERATORA POGŁĘBIARKI SSĄCO ŚRÓDLĄDOWEJ KLASA III WSZYSTKIE TYPY

 

Praca na budowie jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej pracownika, ale także ze względu na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Pracujemy maszynami ważącymi kilka lub nawet kilkadziesiąt ton wartymi setki tysięcy złotych, stąd w branży budowlanej można liczyć na dobre wynagrodzenie. Ostatnia pandemia pokazała również, że w tej branży nawet w czasie lockdownu nie ma przestojów, dlatego jeśli lubisz wyzwania, chcesz mieć stabilną pracę i liczysz na dobre wynagrodzenie - to jest to praca dla Ciebie.

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. Posiadamy maszyny takich producentów jak: Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, New Holland, Liebher. Co miesiąc wypuszczamy po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego wielu nowych operatorów maszyn budowlanych.

Cena kursu u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne,

- opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadecwo, książkę operatora,

- serwis kawowy.

Dlaczego kurs na operatora pogłębiarki ssącej śródlądowej?

Pogłębiarki ssące śródlądowe zwane potocznie refulerami służą do wydobywania piasku lub żwiru w postaci pulpy z dna zbiornika wodnego. Maszyna używana jest również przy pogłebianiu rzek, oczyszczaniu zbiorników, stawów, kanałów śródlądowych z osadów i mułów. Refuler jest urządzeniem pływającym, ssącym z dna zbiornika wodnego (żwirowni) kruszywo, które jest transportowane na brzeg za pomocą systemu rur na pływakach, gdzie poddawane jest dalszej obróbce tj. odwodnieniu i frakcjonowaniu.

W celu rozbicia i spulchnienia dna oraz łatwiejszego zasysania materiału w maszynie montowane są głowica urabiająca bądź urządzenie spulchniające typu JET. Refuler może być zasilany za pomocą agregatu prądotwórczego bądź napędzany silnikiem spalinowym. Za zassanie i tłoczenie materiału odpowiada specjalistyczna pompa wirowa, produkowana przez światowych liderów w tej dziedzinie (Döpke, Habermann, Warman).

Obecnie eksploatacja kopalin zalegających na dnie czy pod dnem akwenów naturalnych lub sztucznych charakteryzuje się w skali gospodarki światowej silną dynamiką wzrostową. Również w Polsce produkcja kruszyw naturalnych jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki, tak pod względem wielkości wydobycia i produkcji kruszyw, stąd operator refulera to na pewno zawód zarówno ciekawy, a także zapewne dobrze płatny i mający duże perspektywy.

Jaki jest cel kursu?

- przygotowanie kursantów do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pogłębiarki ssącej śródlądowej w zakresie III klasy uprawnień,

- przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego i do pracy jako pełnoprawnego operatora pogłębiarki ssącej śródlądowej,

- umiejętność obsługi i pracy pogłębiarki ssącej śródlądowej,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy pogłębiarki ssącej śródlądowej w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pogłębiarki ssącej śródlądowej,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

- nie jest wymagane prawo jazdy.

Miejsce realizacji kursu: Radzymin

Czas trwania kursu:

Klasa III (wszystkie pogłębiarki ssące śródlądowe)

- zajęcia teoretyczne - 52 godz.

- zajęcia praktyczne - 82 godz.

Program kursu obejmuje:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,

- moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót pogłębiarki ssącej śródlądowej oraz zajęcia praktyczne.

 

Organizacja kursu:

Wychodząc na wprost potrzebom uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pogłębiarki ssącej śródlądowej wszystkich typów oraz stosowny wpis w książce operatora.


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta