Kurs pogłębiarki ssąco śródlądowe

2050 zł

Kurs pogłębiarki ssąco śródlądowe (1 z 7)

KURS NA OPERATORA POGŁĘBIARKI SSĄCO ŚRÓDLĄDOWEJ KLASA III WSZYSTKIE TYPY

 

Praca na budowie jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej pracownika, ale także ze względu na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Pracujemy maszynami ważącymi kilka lub nawet kilkadziesiąt ton wartymi setki tysięcy złotych, stąd w branży budowlanej można liczyć na dobre wynagrodzenie. Ostatnia pandemia pokazała również, że w tej branży nie ma przestojów, dlatego jeśli lubisz wyzwania, chcesz mieć stabilną pracę i liczysz na dobre wynagrodzenie - to jest to praca dla Ciebie.

Kim jesteśmy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. Zajęcia w wyspecjalizowanej jednostce szkolącej prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani. Dysponujemy bogate materiały szkoleniowe pozwalające przybliżenie wiedzy w zakresie pogłębiarek i wykonywania wyżej wymienionego zawodu. W naszym ośrodku egzaminy państwowe odbywają się praktycznie co miesiąc. Po zdanym egzaminie wypuszczamy wielu nowych operatorów pogłębiarek w zakresie III klasy uprawnień.

Nasze maszyny:

Posiadamy maszyny budowlane do robót ziemnych takich producentów jak: Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, New Holland, Liebher.

W skład kursu wchodzą:

- zajęcia teoretyczne,

- zajęcia praktyczne.

Cena kursu u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne,

- serwis kawowy.

Dlaczego kurs na operatora pogłębiarki ssącej śródlądowej?

Pogłębiarki ssące śródlądowe zwane potocznie refulerami służą do wydobywania piasku lub żwiru w postaci pulpy z dna zbiornika wodnego. Maszyna używana jest również przy pogłębianiu rzek, oczyszczaniu zbiorników, stawów, kanałów śródlądowych z osadów i mułów. Refuler jest urządzeniem pływającym, ssącym z dna zbiornika wodnego (żwirowni) kruszywo, które jest transportowane na brzeg za pomocą systemu rur na pływakach, gdzie poddawane jest dalszej obróbce tj. odwodnieniu i frakcjonowaniu.

W celu rozbicia i spulchnienia dna oraz łatwiejszego zasysania materiału w maszynie montowane są głowica urabiająca bądź urządzenie spulchniające typu JET. Refuler może być zasilany za pomocą agregatu prądotwórczego bądź napędzany silnikiem spalinowym. Za zassanie i tłoczenie materiału odpowiada specjalistyczna pompa wirowa, produkowana przez światowych liderów w tej dziedzinie (Döpke, Habermann, Warman).

Obecnie eksploatacja kopalin zalegających na dnie czy pod dnem akwenów naturalnych lub sztucznych charakteryzuje się w skali gospodarki światowej silną dynamiką wzrostową. Również w Polsce produkcja kruszyw naturalnych jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki, tak pod względem wielkości wydobycia i produkcji kruszyw, stąd operator refulera to na pewno zawód zarówno ciekawy, a także zapewne dobrze płatny i mający duże perspektywy.

Jaki jest cel kursu?

- przygotowanie kursantów do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pogłębiarki w zakresie III klasy uprawnień,

- przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

Jakie kompetencje możemy zdobyć w ramach kursu podstawowego (klasa III)?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu na uprawnienia państwowe i do pracy jako pełnoprawnego operatora pogłębiarki,

- umiejętność obsługi i pracy pogłębiarki ssącej śródlądowej,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy pogłębiarki ssącej śródlądowej w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pogłębiarki ssącej śródlądowej,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

Miejsce realizacji kursu: Radzymin

Czas trwania kursu:

Klasa III (wszystkie pogłębiarki ssące śródlądowe)

- zajęcia teoretyczne - 52 godz.

- zajęcia praktyczne - 82 godz.

Program kursu podstawowego obejmuje:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,

- moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót pogłębiarki ssącej śródlądowej oraz zajęcia praktyczne z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. 

Organizacja kursu:

- w celu przygotowania uczestników kursu może być on realizowany w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym

- zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny,

- kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym następuje egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny odbywa się na kopalni w Słopsku k/Radzymina,

- po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje się świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pogłębiarek ssących śródlądowych w zakresie III klasy oraz stosowny wpis w książce operatora.

- wpłaty za kurs pogłębiarki ssąco śródlądowe można dokonać gotówką w biurze (dopuszczamy w ratach) lub przelewem.

Najbliższy termin kursu:

Szczegółowe informacje na temat najbliższego terminu na naszej stronie głównej w zakładce cennik lub tel. 506 506 822, 506 506 910.

 

 


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta