Kurs hakowy sygnalista

400 zł

Istnieje wiele odpowiedzialnych zawodów, które nie są powszechnie znane. Jednym z nich jest hakowy sygnalista. Od jego wiedzy i doświadczenia zależy bezpieczeństwo na całej budowie. Z tego względu na to stanowisko poszukiwani są odpowiedzialni pracownicy posiadający stosowane przeszkolenie. Kończąc kurs, hakowy sygnalista możesz dołączyć do wąskiego grona specjalistów, poszukiwanych na rynku do współpracy z operatorem dźwignicy. Jest to niepowtarzalna szansa na stabilne, dobrze płatne zajęcie.

Na czym polega praca hakowego sygnalisty?

Głównym zadaniem hakowego jest wsparcie operatora dźwignicy. Oznacza to wykonywanie takich obowiązków jak:

 • Nadzór nad sprzętem, w szczególności wykrywanie pierwszych sygnałów awarii czy uszkodzenia mechanizmów.

 • Zaczepianie i odczepianie ładunku.

 • Określenie drogi transportu oraz obserwowanie ładunku w czasie poruszania się.

 • Ciągła komunikacja z operatorem oraz wstrzymywanie ruchu dźwignicy w określonych sytuacjach.

Przekazywanie sygnału odbywa się za pomocą komunikatorów krótkofalowych oraz sygnałów ręcznych. Ważne są również zasady postępowania w określonych sytuacjach. To właśnie hakowy sygnalista jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przenoszonego ładunku oraz innych pracowników na placu budowy czy przechodniów znajdujących się w okolicy.

Jak ważne jest użycie właściwego osprzętu dźwigowego?

W pracy hakowego sygnalisty ważna jest nie tylko czujność, dokładna obserwacja i umiejętność przewidywania. Równie istotna będzie znajomość techniki zawieszania oraz zabezpieczania ładunku. Nie jednokrotnie to właśnie po stronie hakowego leżeć będzie zainicjowanie zamierzonego ruchu dźwignicy - szczególnie w wąskich, trudno dostępnych miejscach. Jak zatem odpowiednio przygotować się do tak odpowiedzialnej pracy?

Jak wygląda kurs hakowy sygnalista?

Kurs hakowy sygnalista obejmuje szeroki zakres tematyczny, umożliwiający świadomą pracę na omawianym stanowisku. Jednak sama teoria to zdecydowanie za mało! Dlatego też prowadzimy również zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej. Ukończeniu kursu towarzyszy egzamin wewnętrzny na terenie ośrodka OSK Classic, pozwalający zdobyć stosowne uprawnienia.

Zajęcia teoretyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze wszystkimi zagadnieniami, w jakich powinien orientować się hakowy sygnalista. Nie ograniczamy się przy tym do wymaganego minimum, ale poszerzamy go tak, by nasi kursanci byli przygotowani na każdą sytuację. Chętnie odpowiadamy na wszystkie pytania słuchaczy, a na koniec wręczamy materiały szkoleniowe, zawierające wszystkie istotne informacje w zakresie:

 • Obsługi zawiesi urządzeń dźwigowych.

 • Technik mocowania oraz zabezpieczania ładunków.

 • Charakterystyki technicznej obsługiwanych urządzeń oraz umiejętności czytania dokumentacji technicznej ich dotyczącej.

 • Oceny stanu urządzenia przed przystąpieniem do pracy, w szczególności rozpoznawania uszkodzeń i problemów mogących spowodować poważne zagrożenie w czasie podnoszenia ładunku.

 • Znajomość niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą pojawić się w czasie transportu oraz wiedza, jak reagować w określonych sytuacjach.

 • Przepisów prawnych dotyczących pracy dźwignic.

 • Zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP).

 • Komunikacji z operatorem dźwignicy za pomocą sygnałów ręcznych.

W ten sposób kurs hakowego sygnalisty pozwala na przygotowanie się do wykonywanego zawodu w sposób całkowicie bezpieczny i odpowiedzialny.

Zajęcia praktyczne

Nowe kwalifikacje nie powinny opierać się jedynie na wiedzy teoretycznej. Z tego powodu kurs hakowy sygnalista obejmuje również przygotowanie praktyczne na terenie Ośrodka Szkolenia Kierowców Classic. W ten sposób od razu po zakończeniu szkolenia będziesz gotowy do podjęcia się pracy na stanowisku hakowego. Praktyczne przygotowanie słuchaczy, jakie oferuje nasze szkolenie, jest doceniane przez pracodawców - chętnie zatrudniają oni pracowników posiadających już podstawowe obycie z dźwignicami oraz przenoszonymi przez nie ładunkami.

Egzamin

Kurs hakowego sygnalisty kończy się krótkim egzamin wewnętrznym, odbywającym się na terenie OSK Classic. Na podstawie pozytywnej oceny końcowej wystawiane są uprawnienia hakowego, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Z takim dokumentem możesz w końcu podjąć się wymarzonej pracy jako sygnalista hakowy.

Kto może przystąpić do kursu hakowego sygnalisty?

Dla kogo przeznaczony jest nasz kurs? Szkolenie sygnalista hakowy pozwala na nabycie nowych umiejętności każdej osobie, spełniającej zaledwie trzy podstawowe warunki:

 • Ukończenie 18 lat.

 • Posiadanie przynajmniej wykształcenia podstawowego.

 • Brak lekarskich przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu.

Oznacza to, że kurs hakowy sygnalista jest dostępny praktycznie dla każdego. Z pewnością warto skorzystać z tej możliwości i wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Czy warto zapisać się na nasz kurs?

Każde szkolenie zakończone zdobyciem nowych kwalifikacji jest inwestycją w samego siebie. Zdobyta wiedza i umiejętności będą ponad czasowe. Mogą okazać się przydatne teraz, za rok, a może pozwolą wykorzystać nadarzającą się okazję dopiero za pięć czy dziesięć lat. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się także z naszymi innymi szkoleniami.

W każdym przypadku uczestniczenie w kursach organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Classic okazują się ogromną szansą na rozwój i zdobycie dobrze płatnej, stabilnej pracy. Kurs hakowego sygnalisty nie jest wyjątkiem. Nasi dotychczasowi słuchacze są zdecydowanie zadowoleni z podjętej decyzji zapisania się na szkolenie.

W kursach uczestniczyć mogą też zorganizowane grupy. Jeśli jesteś pracodawcą rozbudowującym swój zespół, zgłoś się do nas. Zaoferujemy Ci atrakcyjne warunki i dogodny termin szkolenia dla Twoich pracowników. Warto również co jakiś czas odnawiać swoją wiedzę. Dlatego też prowadzimy doszkalanie sygnalistów hakowych z doświadczeniem. Mają one na celu zapoznanie się z nowymi technologiami i rozwiązaniami stosowanymi w dźwignicach, a także przypomnienie najważniejszych zasad BHP i przepisów prawnych.

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

08.08.2024 r. godz. 08:00 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta