2400 zł / 2600 zł

Uprawnienia kat. C+E niezbędne są do kierowania zespołem pojazdów, składającym się z pojazdu osobowego, którego masa całkowita przekracza 3,5 tony z przyczepą. Posiadanie prawa jazdy kat. C+E znacznie podnosi Twoje kwalifikacje zawodowe! Kurs prawa jazdy kat. C+E kierowany jest do osób posiadających uprawnienia kat. B i C oraz obejmuje jedynie część praktyczną. W trakcie szkolenia skupiamy się jedynie na praktycznych aspektach kierowania zespołem pojazdów. Szkolenie na kierowcę zawodowego kat. C+E kończy się egzaminem państwowym, przeprowadzanym w WORD, do którego przygotują Cię nasi wykwalifikowani instruktorzy.

Posiadanie prawa jazdy kat. C+E pozwala także na kierowanie:

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg., z wyjątkiem autobusu,

- zespołem pojazdów składających się z wyżej opisanego pojazdu z przyczepą,

- motorowerem pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.,

- czterokołowcem lekkim – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Żeby uzyskać uprawnienia kat. C+E niezbędne jest:

- ukończenie co najmniej 20 lat i 9 miesięcy,

- posiadanie prawa jazdy kat. B i C,

- posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem,

- posiadanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem,

-uzyskanie profilu Kandydata na Kierowcę – PKK,

- odbycie szkolenia prawa jazdy kat. C+E i zdanie egzaminu państwowego w WORD.

Badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów przeprowadzane są w OSK Classic. Współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami w tej dziedzinie, posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Profil PKK – jak uzyskać?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) generowany jest przez Starostwo Powiatowe (odpowiednie dla miejsca zamieszkania przyszłego kierowcy). Z zaświadczeniem lekarskim należy udać się do Wydziału Komunikacji oraz złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Do wypełnionego wniosku dołączyć należy fotografię odpowiednią do prawa jazdy. Więcej informacji na ten temat, znaleźć można tu: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-prawo-jazdy. Dopiero z numerem PKK możesz zapisać się na kurs nauki jazdy kat. C+E.

Kurs kat. C i E składa się z:

- 25 godzin zegarowych zajęć praktycznych, w trakcie których doskonalimy umiejętności kierowania zespołem pojazdów. Terminy jazd dostosowujemy do możliwości i preferencji kursanta. Zajęcia praktyczne odbywają się na pojeździe identycznym, jak na egzaminie państwowym. Szkolimy na MAN TGL 240 z przyczepą KONAR JG2,

- wewnętrznego egzaminu praktycznego.

 


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Piątek, 24 kwietnia 2020

od 18:30 do 20:30

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta