1050 zł

POMPY DO MIESZANKI BETONOWEJ KLASA III WSZYSTKIE TYPY

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 50 godz.
Zajęcia praktyczne – 28 godz.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pomp do mieszanki betonowej w zakresie III klasy uprawnień. Klasa III uprawnień obejmuje wszystkie typy maszyn i urządzeń.
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin państwowy składa się z:
- egzaminu praktycznego (zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej)
- egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie ustnej
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka OSK CLASSIC.

Wymagania:
ukończone 18 lat 
wykształcenie co najmniej podstawowe 
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Piątek, 24 kwietnia 2020

od 18:30 do 20:30

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta