600 zł

KURS PILARKI MECHANICZNE DO ŚCINKI DRZEW KLASA III WSZYSTKIE TYPY

 

Praca na budowie jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej pracownika, ale także ze względu na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Pracujemy maszynami ważącymi kilka lub nawet kilkadziesiąt ton wartymi setki tysięcy złotych, stąd w branży budowlanej można liczyć na dobre wynagrodzenie. Ostatnia pandemia pokazała również, że w tej branży nawet w czasie lockdownu nie ma przestojów, dlatego jeśli lubisz wyzwania, chcesz mieć stabilną pracę i liczysz na dobre wynagrodzenie - to jest to praca dla Ciebie.

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. Posiadamy maszyny takich producentów jak: Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, New Holland, Liebher. Co miesiąc wypuszczamy po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego wielu nowych operatorów maszyn budowlanych.

Cena kursu u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne,

- opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadecwo, książkę operatora,

- serwis kawowy.

Dlaczego kurs na operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew?

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew z napędem spalinowym to współcześnie podstawowe narzędzie drwala, cieśli i innych użytkowników. Pilarka spalinowa wbrew pozorom jest urządzeniem skomplikowanym oraz niebezpiecznym w obsłudze dla osób nie przeszkolonych. Ze względów bezpieczeństwa jest więc wyposażona w kilka mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo obsługującemu.

W związku z powyższym im dokładniej obsługujący zna budowę pilarki, tym bardziej poprawnie technicznie ją użytkuje, a jego praca jest bezpieczniejsza. Współczesne pilarki mechaniczne do ścinki drzew z silnikami spalinowymi są urządzeniami wysokoobrotowymi (12-15 tys. obr/min), masie w granicach 3-6 kg oraz mocy 2-6 kW.

Operator pilarki mechanicznej do ścinki drzew to obecnie bardzo poszukiwany zawód, na który jest duże zapotrzebowanie w:

- leśnictwie,

- energetyce,

- firmach wodno-kanalizacyjnych,

- budownictwie ogólnym i drogowym,

- straży pożarnej,

- zielini miejskiej.

Jaki jest cel kursu?

- przygotowanie kursantów do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień (jest tylko jedna klasa na wszystkie pilarki mechaniczne do ścinki drzew),

- przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego i do pracy jako pełnoprawnego operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew,

- umiejętność obsługi i pracy pilarką mechaniczną do ścinki drzew,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy pilarką mechaniczną do ścinki drzew w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pilarek mechanicznych do ścinki drzew,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

- nie jest wymagane prawo jazdy.

Miejsce realizacji kursu: Radzymin

Czas trwania kursu:

- zajęcia teoretyczne - 22 godz.

- zajęcia praktyczne - 14 godz.

Program kursu obejmuje:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,

- moduł specjalistyczny - dokumentacja techniczna i użytkowanie eksploatacyjne, budowa, obsługa i technologia robót pilarką mechaniczną do ścinki drzew oraz zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

Wychodząc na wprost potrzebom uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pilarki pilarek mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów oraz stosowny wpis w książce operatora.


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

11.02.2023 r. godz. 8:00

18.02.2023 r. godz. 8:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta