Kurs rębaki do drewna

700 zł

Pozostające gałęzie i niewielkie kawałki drzewa nie prezentują się estetycznie, a ich pozbycie się może nastręczać wiele problemów. Dlatego też wiele firm i podwykonawców wykorzystuje rębaki do drewna. Pracownik bez odpowiedniego szkolenia nie może w bezpieczny sposób eksploatować tego typu urządzeń. Dlatego też kurs operatora rębaka jest wybierany głównie przez przedsiębiorstwa chcące doszkolić swój zespół. Jednak posiadanie uprawnień w tym zakresie może stanowić również ważną kartę przetargową na rynku pracy.

Gdzie wykorzystuje się rębaki?

Urządzenia te służą do rozdrabniania drewna na niewielkie fragmenty, łatwiejsze w transporcie. Surowiec otrzymany w ten sposób stanowi dobry materiał do dalszej obróbki (tworzenia papieru czy sklejki meblowej), może być też wsadem do pieców opałowych. Wiórki różnej wielkości przydatne są w ogrodnictwie, jako podsypka pod drzewa czy krzewy. Rozdrabnianie opiera się na pracy rozdrabniaczy mechanicznych o różnej budowie. Kto najczęściej korzysta z tego typu wyposażenia? Jest to podstawowe narzędzie pracy dla:

 • Pracowników tartaków, posiadających do uprzątnięcia ścinki dużych rozmiarów, pozostałych po procesach technologicznych.

 • Pracowników firm ogrodniczych, szczególnie tych zajmujących się przycinaniem drzew w sadach i ogrodach.

 • Pracowników zakładów usług leśnych, zajmujących się wycinką drzew.

 • Firm porządkowych, pracowników zieleni miejskiej itd., przycinający przydrożne drzewa oraz dbający o żywopłoty.

 • Firm budowlanych, które muszą porządkować miejsca prac budowlanych, w tym także pozbywać się wycinanych drzew lub ścinanych w czasie pracy gałęzi.

 • Osób prywatnych, używających w swoich gospodarstwach rębaków do corocznych prac porządkowych.

Szkolenie skierowane jest jednak nie tylko do tego typu pracowników, ale dla wszystkich osób, którym zależy na bezpiecznej pracy tymi urządzeniami.

Bezpieczna naprawa rębaków do drewna

Celem szkolenia jest nie tylko zdobycie uprawnień, ale również nauka obsługi rębaków. Zdarza się, że mechanizm rozdrabniaczy mechanicznych ulegnie zablokowaniu - w takim przypadku konieczne jest oczyszczenie komory. Urządzenie koniecznie należy wyłączyć od zasilania, a następnie odkręcić śruby mocujące kołnierz. W większości przypadków ich poluzowanie uniemożliwia ponowne uruchomienie rębaka. W czasie szkolenia kursanci mogą się o tym przekonać na części praktycznej.

Rozdrabnianie opiera się na zasadzie pracy wirującej tarczy. Jeśli więc zbyt duży konar zablokuje ją, uruchomienie urządzenia będzie bardzo trudne. Po zdjęciu kołnierza można dostać się bezpośrednio do rozdrabniaczy mechanicznych, by wyciągnąć zaklinowany kawałek drewna. Po oczyszczeniu maszyny kołnierz ponownie zakłada się na swoje miejsce i skręca śrubami.

Kurs obsługi rębaka - przebieg

Szkolenie z obsługi rębaka, zarówno dla pracowników zakładów usług leśnych, jak i pracowników tartaków, posiadających większe, stacjonarne modele, trwa tyle samo. Każdy z uczestników szkolenia musi przejść część teoretyczną oraz praktyczną. Aby zdobyć uprawnienia, należy również zdać końcowy egzamin.

Zajęcia teoretyczne

Na początku prowadzone są wykłady. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 • Budowa rębaków stacjonarnych i mobilnych.

 • Bezpieczna praca na rębakach do drewna.

 • Naprawa najczęstszych awarii oraz prawidłowa konserwacja urządzenia.

Podstawy nabyte w ten sposób pozwalają przejść płynnie do kolejnej części szkolenia.

Zajęcia praktyczne

Część praktyczna, na zasadzie pracy na dostępnych w naszym ośrodku urządzeniach, pozwala nabrać wprawy w zakresie obsługi rębaków. Celem szkolenia jest bowiem praktyczna umiejętność rozdrabniania drewna. Dlatego skierowane jest ono również do osób prywatnych, używających w swoich gospodarstwach rębaków.

Egzamin

Do uzyskania uprawnień, przyznawanych dożywotnio, należy zdać egzamin wewnętrzny. Jego część teoretyczna przeprowadzona jest w formie testu i obejmuje cały zakres tematyczny szkolenia. Część praktyczna z kolei ma za zadanie sprawdzić umiejętność bezpiecznej pracy tymi urządzeniami. Całość odbywa się na terenie ośrodka OSK CLASSIC.

Kto może przystąpić do kursu?

Szkolenie skierowane jest nie tylko do pracowników firm ogrodniczych i ludzi związanych z wycinką drzew. Na zajęcia zapisać się może każda osoba, spełniająca kilka warunków:

 • Musi mieć skończone 18 lat.

 • Powinna posiadać wykształcenie przynajmniej na poziomie podstawowym.

 • Przeszła badania lekarskie i uzyskania orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy z rębakami oraz rozdrabniaczami mechanicznymi.

Nie wymagamy natomiast żadnego wykształcenia ani doświadczenia zawodowego. Szkolenie odbyć mogą też osoby niezwiązane z przemysłem leśnym lub porządkowaniem terenów.

Dlaczego warto skorzystać z kursu?

Za przystąpieniem do szkolenia na operatora rębaków do drewna przemawia wiele korzyści:

 • Nauka bezpiecznego użytkowania tego typu urządzeń pozwoli uniknąć wielu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

 • Uprawnienia nabywane są dożywotnio.

 • Cena kursu to tylko 700 zł za jedną osobę.

 • Zdobyte w ten sposób umiejętności oraz uprawnienia stanowią poważny atut na rynku pracy. I to nie tylko w przypadku zawodów leśnych, ale także w wielu innych branżach.

 • Całe szkolenie trwa zaledwie jeden dzień i odbywa się w całości na terenie naszego ośrodka.

Z pewnością warto podjąć się dodatkowego doszkolenia i zwiększyć zakres swoich umiejętności. Nigdy nie wiadomo, kiedy taka inwestycja w samego siebie przyniesie zysk. A odbyte szkolenie na operatora rębaków do drewna może okazać się w przyszłości kluczem do wykorzystania świetnej szansy, jaka pojawi się w Twoim życiu.

Bezpieczna praca z kursami OSK CLASSIC

W przypadku rębaków do drewna rozdrabnianie gałęzi działa na zasadzie pracy wirującej tarczy. Prędkość obrotowa jest na tyle duża, że nieopatrzne włożenie do środka ręki może skończyć się kalectwem, a nawet śmiercią. Równie niebezpieczna często okazuje się próba odblokowania zaciętej maszyny metalowym prętem. Dlatego też tak ważne jest odpowiednie przygotowanie pracowników do wypełniania swoich obowiązków służbowych. Jest to jedna z kluczowych kwestii, poruszanych na kursie operatora rębaków do drewna.

Jednak nasz ośrodek posiada także wiele innych, użytecznych i cennych szkoleń z zakresu obsługi sprzętów technicznych. Warto sprawdzić, jakie kursy mamy jeszcze w ofercie. Wiele z nich trwa bowiem tylko kilka lub kilkanaście godzin, a pozwala na nabycie praktycznych umiejętności bezpiecznej obsługi często użytkowanych maszyn i urządzeń. Wynajmując zajęcia dla całej grupy pracowników, możesz liczyć na dodatkowe zniżki oraz preferencyjne warunki, szczególnie pod kątem terminów.

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

18.05.2024r. godz. 8:00

08.06.2024r. godz. 8:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta