Kurs zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

1850 zł

Kurs zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (1 z 6)

ZESPOŁY MASZYN DO PRODUKCJI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH KLASA I WSZYSTKIE TYPY

 Praca na budowie jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej pracownika, ale także ze względu na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Pracujemy maszynami do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych ważącymi kilka lub nawet kilkadziesiąt ton wartymi setki tysięcy lub miliony złotych, stąd w branży budowlanej można liczyć na dobre wynagrodzenie. Ostatnia pandemia pokazała również, że w tej branży nie ma przestojów, dlatego jeśli lubisz wyzwania, chcesz mieć stabilną pracę operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i liczysz na dobre wynagrodzenie - to jest to praca dla Ciebie.

Kim jesteśmy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. W naszym ośrodku egzaminy państwowe odbywają się praktycznie co miesiąc. Po zdanym egzaminie wypuszczamy wielu nowych operatorów na zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych klasa I wszystkie typy.

Nasze maszyny:

Do szkolenia praktycznego wynajmujemy zespoły maszyn do produkcji MMA znajdujące się w okolicach Radzymina.

W skład kursu zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych wchodzą:

- zajęcia teoretyczne,

- zajęcia praktyczne.

Cena kursu na operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych obejmuje u nas:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne,

- uczestnik kursu ma zapewniony serwis kawowy.

Dlaczego kurs operator zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych?

- w dziedzinie budownictwa drogowego, a zwłaszcza w zakresie budowy drogowych nawierzchni asfaltowych (bitumicznych) w ostatnich latach nastąpił szybki postęp, a co za tym idzie także rozwój zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych zwane potocznie otaczarkami. Nazwa maszyn pochodzi od samego procesu technologicznego powstawania mieszanki poprzez otaczanie kruszywa asfaltem;

- otaczarka to główna maszyna zespołu do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych. Służy ona do segregowania kruszywa na frakcji o odpowiednich wymiarach, do odważania składników mieszanki stosownie do ustalonej receptury oraz wytwarzania z tych składników mieszanki mineralno - asfaltowej poprzez otaczanie składników lepiszczem bitumicznym;

- obecnie produkowane otaczarki wykorzystują w ramach wtórnego przerobu tzw. destrukt, czyli sfrezowany asfalt. Rozróżnia się zespoły stałe oraz przewoźne, czyli mobilne;

- nowoczesne konstrukcje zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych charakteryzują się wysoką dokładnością dozowania oraz wyposażone są w różnego rodzaju systemy kontrolujące i wspomagające. Powoduje to, że praca maszyną staje się prostsza i bardziej komfortowa oraz możliwe jest osiągnięcie jeszcze lepszych mieszanek mineralno-asfaltowych;

- operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych to obecnie bardzo poszukiwany zawód, na który jest duże zapotrzebowanie w branży drogowej ze względu na budowę dużej ilości dróg i autostrad, a także ze względu na naprawę starych dróg.

Jaki jest cel kursu?

- przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie I klasy uprawnień (jest tylko jedna klasa na wszystkie zespoły do produkcji MMA),

- przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego i do pracy jako pełnoprawnego operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,

- umiejętność obsługi i pracy zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

Miejsce realizacji kursu: Radzymin

Czas trwania kursu:

Klasa I

- zajęcia teoretyczne - 48 godz.

- zajęcia praktyczne - 40 godz.

Program kursu obejmuje:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,

- moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych oraz zajęcia praktyczne prowadzone w okolicach Radzymina.

Organizacja kursu:

- wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym

- zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny,

- kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym następuje egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny odbywa się w zespole maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w okolicach Radzymina,

- po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje się świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie I klasy oraz stosowny wpis w książce operatora.

- wpłaty za kurs na operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych może dokonać gotówką w biurze (dopuszczamy w ratach) lub przelewem.

Najbliższy termin kursu:

Szczegółowe informacje na temat najbliższego terminu na naszej stronie głównej w zakładce cennik lub tel. 506 506 822, 506 506 910.

Galeria:

 

 


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

18.05.2024r. godz. 8:00

08.06.2024r. godz. 8:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta