2050 zł

ZESPOŁY MASZYN DO PRODUKCJI MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH KLASA I WSZYSTKIE TYPY

 

Praca na budowie jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej pracownika, ale także ze względu na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Pracujemy maszynami ważącymi kilka lub nawet kilkadziesiąt ton wartymi setki tysięcy złotych, stąd w branży budowlanej można liczyć na dobre wynagrodzenie. Ostatnia pandemia pokazała również, że w tej branży nawet w czasie lockdownu nie ma przestojów, dlatego jeśli lubisz wyzwania, chcesz mieć stabilną pracę i liczysz na dobre wynagrodzenie - to jest to praca dla Ciebie.

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. Posiadamy maszyny takich producentów jak: Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, New Holland, Liebher. Co miesiąc wypuszczamy po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego wielu nowych operatorów maszyn budowlanych.

Cena kursu u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne,

- opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadecwo, książkę operatora,

- serwis kawowy.

Dlaczego kurs na operatora zespołu maszyn do produkcji MMA (mieszanek mineralno - asfaltowych)?

W dziedzinie budownictwa drogowego, a zwłaszcza w zakresie budowy drogowych nawierzchni asfaltowych (bitumicznych) w ostatnich latach nastąpił szybki postęp, a co za tym idzie także rozwój zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych zwane potocznie otaczarkami. Nazwa maszyn pochodzi od samego procesu technologicznego powstawania mieszanki poprzez otaczanie kruszywa asfaltem.

Otaczarka to główna maszyna zespołu do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych. Służy ona do segregowania kruszywa na frakcji o odpowiednich wymiarach, do odważania składników mieszanki stosownie do ustalonej receptury oraz wytwarzania z tych składników mieszanki mineralno - asfaltowej poprzez otaczanie składników lepiszczem bitumicznym. Obecnie produkowane otaczarki wykorzystują w ramach wtórnego przerobu tzw. destrukt, czyli sfrezowany asfalt. Rozróżnia się zespoły stałe oraz przewoźne, czyli mobilne.

Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych to obecnie bardzo poszukiwany zawód, na który jest duże zapotrzebowanie w branży drogowej ze względu na budowę dużej ilości dróg i autostrad, a także ze względu na naprawę starych dróg.

Jaki jest cel kursu?

- przygotowanie kursantów do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie I klasy uprawnień (jest tylko jedna klasa na wszystkie zespoły do produkcji MMA),

- przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego i do pracy jako pełnoprawnego operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,

- umiejętność obsługi i pracy zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

- nie jest wymagane prawo jazdy.

Miejsce realizacji kursu: Radzymin

Czas trwania kursu:

Klasa I

- zajęcia teoretyczne - 48 godz.

- zajęcia praktyczne - 40 godz.

Program kursu obejmuje:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,

- moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót zespołu maszyn do produkcji MMA oraz zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

Wychodząc na wprost potrzebom uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych wszystkich typów oraz stosowny wpis w książce operatora.


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

11.02.2023 r. godz. 8:00

18.02.2023 r. godz. 8:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta