Kurs HDS

800 zł

Kurs HDS (1 z 1)

KURS OPERATORA ŻURAWI PRZEWOŹNYCH (HDS) i PRZENOŚNYCH

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia, do samodzielnej obsługi urządzeń popularnie zwanych HDS, powszechnie wykorzystywanych do załadowania – przetransportowania – rozładowania wszystkich rodzajów materiałów, elementów maszyn i konstrukcji. Uprawnienia nie posiadają ograniczeń udźwigu, jednakże należy zwrócić uwagę, na DOR zawiesi transportowych, wykorzystywanych przy podnoszeniu ładunków. Program szkolenia pozwala opanować wiedzę i umiejętność obsługi urządzeń. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz część praktyczną realizowaną na żurawiu przewoźnym, w warunkach rzeczywistych, w nieograniczonym czasie zajęć.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów z wieloletnim doświadczeniem.

Operator po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu dozoru Technicznego jest otrzymuje uprawnienia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych.

Wymagania:

- ukończone 18 lat 
- wykształcenie co najmniej podstawowe 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzenia

Egzamin państwowy

Kurs operatora,  kończy się egzaminem kwalifikacyjnym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, na terenie Ośrodka Szkolenia Kierowców CLASSIC, po którym uzyskuje się kwalifikacje do obsługi żurawi przewoźnych (HDS), przenośnych oraz stacjonarnych.

Egzamin składa się z:

- Części teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci testu składającego się z 15 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 30 minut. W każdym z 15 pytań należy wybrać 1 poprawną odpowiedź z 4 dostępnych. Poprawna odpowiedź na 11 pytań zalicza egzamin z wynikiem pozytywnym.

- Części praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzenia.

UWAGA! Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych jest wydawane na 10 lat.

Na szkoleniu dowiesz się jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego !!!

 

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

23.05.2024 r. godz. 08:00 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta