Kurs kosy spalinowe

600 zł

Uprawnienia operatora kosy spalinowej są potrzebne w każdej profesji, w której należy zadbać o wygląd terenów zielonych. Takie sytuacje zdarzają się dużo częściej, niż mogłoby to się wydawać. W końcu nie tylko pracownicy zieleni miejskiej korzystają z tego typu narzędzi. Sprawdź, jak ukończenie kursu wpłynie na Twoją atrakcyjność na rynku pracy oraz jak przebiega szkolenie i egzamin.

Dla kogo przeznaczony jest kurs operatora kosy spalinowej?

Nowe kompetencje zawodowe, jakie nabędziesz w ramach tego szkolenia, mogą się okazać przydatne w wielu miejscach zatrudnienia. Kurs przeznaczony jest między innymi dla:

 • Pracowników zieleni miejskiej oraz pracujących na wiejskich terenach zielonych wykonujących prace przy skalniakach bądź podkaszanie trawników.

 • Obsługi dróg lokalnych i krajowych w celu koszenia traw w trudno dostępnych miejscach (wokół znaków, słupków itp.).

 • Przedsiębiorców świadczących usługi pielęgnacji terenów zielonych: łąk, ogródków, parków itp., także na działkach prywatnych.

 • Pracowników terenowych, którzy dbają o estetykę punktów typu przepompownie wody, stacje redukcji gazu, słupy energetyczne itd. Wykaszanie trawy wokół takich miejsc jest często obowiązkiem konserwatorów takich miejsc.

 • Szkolenia dotyczą też wszystkich innych pracowników, wykonujących wykaszanie trawy choćby okazjonalnie, np. przy okazji sprzątania terenu firmy (niezależnie, jaka jest wielkość terenu).

Obsługa kos spalinowych może być zajęciem niebezpiecznym, dlatego też uzyskanie zaświadczenia, że taki kurs został zakończony pozytywnie, jest wymagane przez przepisy prawne. Na kursie nabywa się nie tylko istotnych informacji w zakresie ochrony zdrowia, ale także praktycznych umiejętności wykonywania obowiązków służbowych.

Czy warto wykupić nasze szkolenie lub kurs? Jeśli zależy Ci na własnym rozwoju, tego typu szkolenia otworzą przed Tobą nowe drzwi do lepszej pracy i wyższych zarobków. Kurs może być także elementem rozwoju własnej załogi. Pracodawca powinien przeprowadzać tego typu szkolenie raz na jakiś czas, by utrzymywać umiejętności pracowników na najwyższym poziomie. Szkolenia BHP są obowiązkowe, dlaczego więc i kurs obsługi kos spalinowych nie wykonywać dla wszystkich nowych pracowników? Lepsze kompetencje oznaczają w końcu lepiej, szybciej i bezpieczniej wykonaną pracę.

Jak przebiega kurs obsługi kos spalinowych?

Kursy prowadzone są na terenie ośrodka OSK CLASSIC. Ich celem jest przygotowanie do wykonywania prac kosami spalinowymi. Jako placówka wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych, przeprowadzamy egzamin wewnętrzny potwierdzający umiejętności kursantów i odbywający się na terenie naszego ośrodka. Kurs obejmuje szkolenia teoretyczne oraz praktyczne, a zdanie końcowego egzaminu pozwala uzyskać zaświadczenie o posiadaniu uprawnień.

Kurs teoretyczny: kurs na kosy spalinowe

Operator kosy spalinowej musi posiadać podstawową wiedzę w zakresie umożliwiającym mu wykonywanie prac w terenie. Dlatego też program szkolenia składa się z takich zagadnień jak:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP, obejmująca prawidłowe zabezpieczenie terenu pracy oraz sposób ochrony operatora kosy spalinowej przed niebezpieczeństwem.

 • Udzielanie pierwszej pomocy.

 • Jaką budowę mają kosy spalinowe.

 • Prawidłową eksploatację i naprawę urządzeń.

 • Technologia robót i prac porządkowych.

 • Podział na modele spalinowe, elektryczne i akumulatorowe.

Ukończeniu kursu teoretycznego towarzyszą pytania dotyczące omawianego zakresu i kos spalinowych.

Zajęcia praktyczne: kurs na kosy spalinowe

Na szkoleniu odbywają się również zajęcia praktyczne, pozwalające na nabycie odpowiednich kwalifikacji do rzeczywistej obsługi kos spalinowych. Jest to doskonałe przygotowanie do egzaminu oraz wykonywania obowiązków służbowych w przyszłości. Celem szkolenia jest bowiem nauka praktyczna obsługi urządzeń tego typu.

Przystąpienie do egzaminu

Każdego kursanta czeka egzamin. Dzieli się on na część teoretyczną, obejmującą budowę urządzenia, technologię robót oraz BHP (w formie testu), oraz praktyczną. Celem kursu na kosy spalinowe są bezterminowe uprawnienia na obsługę podkaszarek i kos spalinowych. Toteż kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach.

Kurs na kosy spalinowe: kto może wziąć w nim udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób chcących nabyć praktyczne umiejętności obsługi kosy spalinowej. Do kursu na kosy spalinowe przystąpić może każdy, kto spełnia proste wymagania:

 • Ukończył 18 lat.

 • Posiada wykształcenie podstawowe lub wyższe.

 • Uzyskał oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań na prace z użyciem kosy spalinowej.

Ukończeniu kursu towarzyszy wydanie zaświadczenia na czas nieokreślony, bez konieczności powtarzania badań lekarskich.

Jakie jeszcze zaświadczenie możesz uzyskać w OSK CLASSIC?

Kursy i szkolenia prowadzone w naszym ośrodku obejmują także inne zakresy techniczne. Każdemu szkoleniu towarzyszy egzamin oraz zaświadczenie o nabytych umiejętnościach. Jeśli chciałbyś dodatkowo podnieść swoje umiejętności i wartość na rynku pracy, sprawdź wszystkie nasze kursy, a na pewno znajdziesz coś ciekawego dla siebie.

Pamiętaj, że każdy kurs czy szkolenie to inwestycja w swoją przyszłość. Cel kursu to nie tylko zdobycie dodatkowego zaświadczenia, ale przede wszystkim nabycie nowych umiejętności. Dlatego warto dokładnie dobierać szkolenia, które się kończy, by każdy kurs uzupełniał Twoją wiedzę.

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

13.04.2024r. godz. 8:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta