3800 zł

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie:

-dla osób, które chcą przystąpić do kursu prawo jazdy kat. C lub D i wykonywać zawód kierowcy przed ukończeniem wymaganego wieku  21 lat dla kat. C i 24 lata dla kat. D
-dla osób, którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.09.2009 r.
-dla osób, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po 10.08.2008 r.

Kurs zawiera:
-260 godzin zajęć teoretycznych 
-16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
-4 godziny ćwiczeń w warunkach specjalnych

Wymagania:
-orzeczenie lekarskie
-orzeczenie psychologiczne

Egzamin państwowy na kwalifikację wstępną przeprowadzany jest w formie testu i składa się z:
-testu podstawowego 20 pytań (dopuszczalna liczba błędów 4)
-testu specjalistycznego 10 pytań (dopuszczalna liczba błędów 5)
Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne następnie zobowiązany jest dostarczyć wyżej wymienione dokumenty do Wydziału Komunikacji odpowiedniego do miejsca zamieszkania celem uzyskania wpisu w prawo jazdy kodu 95 w rubryce nr 12.
 

Egzamin państwowy, badania lekarskie i badania psychologiczne przeprowadzane są w OSK CLASSIC.

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

24.10.2022 r. godz. 16:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta