1500 zł

Prawo jazdy kat. B+E uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych (właściwych dla kat. B) z przyczepą. Osoby zainteresowane posiadaniem prawa jazdy kat. B+E. zapraszamy na szkolenie. Żeby uzyskać uprawnienia, po uprzednim odbyciu kursu, należy zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). W przypadku prawa jazdy kat. B+E kursanci zobowiązani są do zdania jedynie praktycznej części egzaminu.

Posiadając prawo jazdy kat. B+E możesz prowadzić:

- zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7000 kg., składającej się z pojazdu samochodowego i przyczepy innej niż lekka (której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3500 kg.)

Na kurs nauki jazdy kat B+E możesz się zapisać jeśli:

- posiadasz prawo jazdy kat. B,

- jesteś osobą pełnoletnią,

- posiadasz profil Kandydata na Kierowcę (PKK),

- posiadasz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem.

Badanie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów przeprowadzane są w OSK Classic. Współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami w tej dziedzinie, posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

PKK – jak uzyskać?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) generowany jest przez Starostwo Powiatowe (odpowiednie dla miejsca zamieszkania przyszłego kierowcy). Z zaświadczeniem lekarskim należy udać się do Wydziału Komunikacji oraz złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Do wypełnionego wniosku dołączyć należy fotografię odpowiednią do prawa jazdy. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, niezbędna będzie także pisemna zgoda rodzica, lub innego opiekuna prawnego. Więcej informacji na ten temat, znaleźć można tu: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-prawo-jazdy. Dopiero z numerem PKK możesz zapisać się na kurs nauki jazdy kat B+E.

Kurs prawa jazdy kat B+E składa się z:

- 15 godzin zajęć praktycznych, w trakcie których przygotujemy Cię do sprawnego prowadzenia zespołem pojazdów zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu ulicznym. W trakcie zajęć praktycznych będziesz szkolił się na takim samym pojeździe, jakiego używa się podczas przeprowadzania egzaminów państwowych,

- praktycznego egzaminu wewnętrznego.

 

Szkolimy na pojazdach identycznych jak na egzaminie państwowym. Zajęcia praktyczne odbywają się na pojeździe RENAUT TRAFFIC z przyczepą NIEWIADÓW 1000.


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Piątek, 24 kwietnia 2020

od 18:30 do 20:30

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta