Kurs kategoria B+E

2000 zł

Kurs kategoria B+E (1 z 4)

Prawo jazdy kat. B+E uprawnia do prowadzenia zestawu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 7000 kg., składającej się z pojazdu samochodowego i przyczepy innej niż lekka (której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3500 kg.). Żeby uzyskać uprawnienia, po uprzednim odbyciu kursu, należy zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). W przypadku prawa jazdy kat. B+E kursanci zobowiązani są do zdania jedynie praktycznej części egzaminu.

 

Posiadając uprawnienia kat. B możesz prowadzić także :

- samochód osobowy z przyczepką lekką (której masa całkowita nie przekracza 750 kg),

czterokołowcem - tj. pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób i ładunków o dopuszczalnej masie całkowitej do 400 kg (służącym do przewozu osób) i do 550 kg (służącym do przewozu rzeczy),

ciągnikiem.

 

Warunkiem rozpoczęcia kursu prawa jazdy kat. B+E jest:

- posiadasz prawo jazdy kat. B,

- jesteś osobą pełnoletnią,

- niezbędne jest orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem,

- przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy kat. B+E należy uzyskać profil Kandydata na Kierowcę (PKK),

 - należy odbyć kurs i zdać egzamin państwowy w WORD.

 

Numer PKK – jak uzyskać?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) generowany jest przez Starostwo Powiatowe (odpowiednie dla miejsca zamieszkania przyszłego kierowcy). Z zaświadczeniem lekarskim należy udać się do Wydziału Komunikacji oraz złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Do wypełnionego wniosku dołączyć należy fotografię odpowiednią do prawa jazdy. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, niezbędna będzie także pisemna zgoda rodzica, lub innego opiekuna prawnego. Więcej informacji na ten temat, znaleźć można tu: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-prawo-jazdy. Dopiero z numerem PKK możesz zapisać się na kurs nauki jazdy kat B+E.

 

Badania 

Badanie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów przeprowadzane są w OSK CLASSIC. Współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami w tej dziedzinie, posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Czas trwania kursu:

Kurs prawa jazdy kat. B+E obejmuje 15 godzin zajęć praktycznych, w trakcie których przygotujemy Cię do sprawnego prowadzenia zespołem pojazdów zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu ulicznym. W trakcie zajęć praktycznych będziesz szkolił się na takim samym pojeździe, jakiego używa się podczas przeprowadzania egzaminów państwowych. Harmonogram zajęć dostosowujemy do potrzeb, preferencji i możliwości kursanta. Dlatego, to w dużej mierze od Ciebie zależy, jak długo potrwa szkolenie.

 

Zajęcia praktyczne przeprowadzamy pojazdach identycznych jak na egzaminie państwowym WORD.

Kurs Prawa Jazdy kat. B+E - pojazdy szkoleniowe:

 

CITROEN JUMPY SPACE TOURER wraz z przyczepą Niewiadów B3500.pojazdy egzaminacyjne WORD 

 

Procedury egzaminacyjne

Egzamin praktyczny przeprowadzany jest w wybranym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Osoba egzaminowana powinna zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport do weryfikacji tożsamości przez egzaminatora oraz wszelkie inne wymagane elementy tj. okulary, soczewki czy też aparaty słuchowe – jeżeli są one wskazane w orzeczeniu lekarskim.

Rozpoczynamy od sprawdzenia stanu technicznego dwóch losowo wybranych podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, w których może wystąpić działanie sygnału dźwiękowego, dodatkowo poziom:

- oleju w silniku,
- płynu chłodzącego,
- płynu hamulcowego,

oraz działanie świateł:

- pozycyjnych/postojowych,
- mijania,
- drogowych,
- hamowania „STOP”,
- cofania,
- przeciwmgłowych,
- kierunkowskazów,
- awaryjnych.

Po wykonaniu powyższych czynności wykonujemy obowiązkowe manewry na placu manewrowym WORD:

1. Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą - sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, przewodów hamulcowych i elektrycznych, właściwe połączenie pojazdu samochodowego z przyczepą po czym następuje sprawdzenie działania świateł przyczepy.
2. Jazda po łuku - Jazda zespołem pojazdów pasem ruchu do przodu i do tyłu,

oraz dodatkowo 2 z 4 poniższych zadań egzaminacyjnych:

3. Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem) 
4. Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem, wyjazd przodem),
5. Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem, wyjazd tyłem)
6. Górka -  ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. 

Po wykonaniu wyżej wymienionych zadań egzaminacyjnych rozpoczynamy część egzaminu praktycznego w ruchu drogowym. Będą tu sprawdzane sposób oraz zachowanie się osoby egzaminowanej na drodze, skuteczność reagowania na sytuacje drogowe oraz umiejętności oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń.

Jeżeli osoba egzaminowana wykonuje wszystkie polecenia egzaminatora w sposób prawidłowy – kończymy egzamin państwowy prawa jazdy kat. B+E z wynikiem pozytywnym.

 


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

18.06.2024r. godz. 16:00

20.06.2024r. godz. 16:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta