3800 zł / 4800 zł

Kurs prawa jazdy kat. D dedykowany jest wszystkim tym, którzy myślą o karierze kierowcy zawodowego. Z uprawnieniami kat. D możesz prowadzić autobus. Jeśli lubisz pracę z ludźmi, a prowadzenie pojazdów nie sprawia Ci trudności, być może praca kierowcy, jest właśnie dla Ciebie. Żeby zapisać się na kurs kat. D wystarczy, że posiadasz już prawo jazdy kat. B, a także spełniasz kilka innych warunków. Kurs kończy się egzaminem państwowym w WORD (Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego) do zdania którego przygotują Cię nasi wykwalifikowani instruktorzy.

Posiadając prawo jazdy kat. D możesz prowadzić:

- autobus,

- ciągnik rolniczy, lub pojazd wolnobieżny,

- zestaw pojazdów, składający się z pojazdów wyżej wymienionych i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg.)

- motorower – pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.,

- czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Żeby zdobyć uprawnienia kat. D należy:

- mieć ukończone 23 lata i 9 miesięcy, lub 20 lat i 9 miesięcy z kwalifikacją wstępną,

- posiadać prawo jazdy kat. B,

- posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów,

- posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów,

- uzyskać profil Kandydata na Kierowcę (PKK),

- ukończyć kurs prawa jazdy kat. D i zdać egzamin państwowy.

Badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów przeprowadzane są w OSK Classic. Współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami w tej dziedzinie, posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Profil PKK – jak uzyskać?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) generowany jest przez Starostwo Powiatowe (odpowiednie dla miejsca zamieszkania przyszłego kierowcy). Z zaświadczeniem lekarskim należy udać się do Wydziału Komunikacji oraz złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Do wypełnionego wniosku dołączyć należy fotografię odpowiednią do prawa jazdy. Więcej informacji na ten temat, znaleźć można tu: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-prawo-jazdy. Dopiero z numerem PKK możesz zapisać się na kurs nauki jazdy kat. D.

Na kurs nauki jazdy kat. D składa się:

- 20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych,

- 60 godzin zegarowych zajęć praktycznych – dla posiadaczy prawa jazdy kat. B, lub 40 godzin zajęć teoretycznych – dla posiadaczy uprawnień kat. C. Zajęcia praktyczne odbywają się na pojeździe AUTOSAN A1010 T – identycznym, jak na egzaminie państwowym.

- teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny,

- materiały dydaktyczne (podręcznik + płyta CD).


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Piątek, 24 kwietnia 2020

od 18:30 do 20:30

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta