Kurs żurawie stacjonarne


Kurs żurawie stacjonarne (1 z 1)

KURS OPERATORA ŻURAWI STACJONARNYCH

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia, do samodzielnej obsługi żurawi stacjonarnych. Program szkolenia pozwala opanować wiedzę i umiejętność obsługi żurawi w każdych warunkach. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz część praktyczną realizowaną na żurawiu stacjonarnym w warunkach rzeczywistych, w nieograniczonym czasie zajęć.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów z wieloletnim doświadczeniem.

Operator po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu dozoru Technicznego otrzymuje uprawnienia do obsługi żurawi stacjonarnych.

Wymagania:

- ukończone 18 lat 
- wykształcenie co najmniej podstawowe 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzenia

Egzamin państwowy

Kurs operatora,  kończy się egzaminem kwalifikacyjnym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, na terenie Ośrodka Szkolenia Kierowców CLASSIC, po którym uzyskuje się kwalifikacje do obsługi żurawi stacjonarnych.

Egzamin składa się z:

-Części teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci testu składającego się z 15 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 30 minut. W każdym z 15 pytań należy wybrać 1 poprawną odpowiedź z 4 dostępnych. Poprawna odpowiedź na 11 pytań zalicza egzamin z wynikiem pozytywnym.

-Części praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzenia.

UWAGA! Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi stacjonarnych jest wydawane na 10 lat.

Na szkoleniu dowiesz się jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego !!!

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

23.05.2024 r. godz. 08:00 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta