KURS OPERATORA ŻURAWI STACJONARNYCH KAT. II Ż

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia uprawnień do wykonywania zawodu operatora żurawi stacjonarnych.

Wymagania:
-ukończone 18 lat 
-wykształcenie co najmniej podstawowe 
-orzeczenie lekarskie

Egzamin państwowy

Kurs na operatora żurawi stacjonarnych kat. II Ż kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego.
Egzamin państwowy składa się z:
- egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie ustnej
- egzaminu praktycznego
Pozytywny wynik egzaminu nadaje bezterminowe uprawnienia UDT
do obsługi żurawi stacjonarnych kat. II Ż.

Egzamin odbywa się na terenie ośrodka OSK CLASSIC.

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

13.10.2022 r. godz. 9:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta