Kurs spycharki klasa I


Maszyny do robót ziemnych

Kurs na spycharki klasa I powyżej 110 kW

Praca na budowie w zawodzie operatora spycharki jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej, ale także ze względu na pracę w różnych warunkach klimatycznych. Praca w zawodzie operatora maszyn jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Jeśli lubisz wyzwania, chcesz liczyć się na rynku pracy, mieć stabilną pracę i dobre wynagrodzenie - to posiadając uprawnienia na spycharkę w zakresie klasy I - jest to praca dla Ciebie.

Kim jesteśmy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. W naszym ośrodku egzaminy państwowe odbywają się praktycznie co miesiąc. Po zdanym egzaminie wypuszczamy nowych operatorów spycharek w zakresie I klasy uprawnień.

Nasze maszyny:

Posiadamy maszyny budowlane do robót ziemnych takich producentów jak: Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, New Holland, Liebher.

W skład kursu wchodzą:

- zajęcia teoretyczne,

- zajęcia praktyczne.

Cena szkolenia u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne realizowane przez doświadczonych instruktorów,

- uczestnik kursu ma zapewniony serwis kawowy.

Uprawnienia na spycharkę występują w dwóch klasach:

klasa III umożliwia pracę spycharkami o mocy silnika do 110 kW,

- klasa I umożliwia pracę spycharkami o mocy silnika powyżej 110 kW,

Prawidłowa kolejność uzyskiwania uprawnień na spycharkę to najpierw klasa III, a dopiero później klasa I.

Przepisy dopuszczają jednak możliwość zdobycia jednocześnie klasy III i I (więcej informacji w tym zakresie uzyskasz bezpośrednio w Ośrodku CLASSIC).

Dlaczego kurs na operatora spycharki w zakresie I klasy?

- spycharki to maszyny zaliczane do grupy maszyn do robót ziemnych. Mogą występować na podwoziu gąsienicowym, jak również na podwoziu kołowym;

- spycharki przeznaczone są do wykonywania prac ziemnych w budownictwie ogólnym lub przemysłowym, górnictwie odkrywkowym i skalnym, energetyce (hałdowanie węgla kamiennego w elektrociepłowniach), leśnictwie, sektorze komunalnym (składowiska odpadów), portach oraz kolejowych terminalach przeładunkowych;

- spycharki są wykorzystywane głównie do odspajania gruntu, wykonywania wykopów, przemieszczania urobku na bliskie odległości. Spycharki służą również do zagęszczania podłoża, niwelacji i profilowania terenu oraz innych prac przy użyciu lemiesza, zrywka, zaczepu i innych specjalistycznych osprzętów;

- nowoczesne konstrukcje wyposażone w różnego rodzaju systemy kontrolujące i wspomagające powodują, że praca maszyną staje się prostsza i bardziej komfortowa;

- uprawnienia operatora spycharki w zakresie klasy I zapewnią Ci ciekawą pracę i przełożą się na przyszłe zarobki i łatwość w znalezieniu dobrze płatnej pracy;

- operator spycharki w zakresie klasy I to specjalista  bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Celem kursu jest:

- przypomnienie przyszłemu operatorowi spycharki w zakresie klasy I w części teoretycznej wiadomości z takich dziedzin jak: użytkowanie eksploatacyjne, podstawy elektrotechniki, dokumentacja techniczna, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, zajęcia specjalistyczne czyli ogólna budowa spycharki i technologia robót spycharkami oraz z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy i rozszerzenie tej wiedzy o najnowsze rozwiązania konstrukcyjne,

- przygotowanie kursantów do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora spycharki w zakresie I klasy uprawnień w części praktycznej,

- przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, który odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego i do pracy jako pełnoprawnego operatora spycharki klasy I,

- umiejętność obsługi i pracy spycharkami w zakresie klasy I,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzi oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy spycharką w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw spycharek,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- najmniej wykształcenie podstawowe,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

- uprawnienia na spycharkę klasy III (jeśli chcemy zdobyć klasę I)

- nie jest wymagane prawo jazdy.

Miejsce szkolenia: Radzymin

Czas trwania kursu – klasa I

- zajęcia teoretyczne - 16 godz.

- zajęcia praktyczne - 25 godz.

Program kursu samej klasy I (kiedy posiada się klasę III) obejmuje:

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót spycharką,

- zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

- wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników kursy na spycharki w zakresie klasy I mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym

- zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny,

- kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym następuje egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny odbywa się na naszym placu,

- po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje się świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora spycharki w zakresie klasy I ze stosownym wpisem w książce operatora,

- wpłaty za kurs operator spycharki może dokonać gotówką w biurze (dopuszczamy w ratach) lub przelewem.

Najbliższy termin kursu:

Szczegółowe informacje na temat najbliższego terminu na naszej stronie głównej w zakładce cennik lub tel. 506 506 822, 506 506 910.

Galeria:

 

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta