Kurs na wiertnice dla technologii bezwykopowych klasy II dla rur powyżej ø 800 mm

Praca na budowie w zawodzie operatora jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej, ale także ze względu na pracę w różnych warunkach klimatycznych. Praca w zawodzie operatora maszyn roboczych jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Jeśli lubisz wyzwania, chcesz liczyć się na rynku pracy, mieć stabilną pracę i dobre wynagrodzenie - to posiadając uprawnienia operatora wiertnicy w zakresie II klasy uprawnień – to jest to praca dla Ciebie.

Kim jesteśmy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. Realizujemy szeroką gamę szkoleń. Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych. W naszym ośrodku egzaminy państwowe odbywają się praktycznie co miesiąc. Po zdanym egzaminie wypuszczamy nowych operatorów wiertnic w zakresie klasy II uprawnień. Posiadamy maszyny budowlane do robót ziemnych takich producentów jak: Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, New Holland, Liebher.

W skład kursu wchodzą:

- zajęcia teoretyczne,

- zajęcia praktyczne.

Cena szkolenia u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi otrzymywanymi w dniu rozpoczęcia kursu oraz zajęcia praktyczne realizowane przez doświadczonych instruktorów,

- koszt egzaminu państwowego, świadectwo, książkę operatora, podstawowe aktualne zaświadczenie lekarskie,

- uczestnik kursu ma zapewniony serwis kawowy.

Uprawnienia na wiertnice dla technologii bezwykopowych występują w dwóch klasach:

klasa III upoważnia do wykonywania zawodu operatora wiertnic o ø do 800 mm,

- klasa II upoważnia do wykonywania zawodu operatora wiertnic o ø powyżej 800 mm.

Prawidłowa kolejność uzyskiwania uprawnień na operatora wiertnic do technologii bezwykopowych to najpierw klasa III, a dopiero później klasa II.

Przepisy dopuszczają jednak możliwość zdobycia jednocześnie klasy III i II (więcej informacji w tym zakresie uzyskasz bezpośrednio w Ośrodku CLASSIC).

Dlaczego kurs na operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych w zakresie II klasy uprawnień?

- wiertnice dla technologii bezwykopowych to maszyny zaliczane do grupy maszyn do robót ziemnych. Wyróżniamy wiertnice poziome i wiertnice horyzontalne. Wiertnice dla technologii bezwykopowych mogą być przewoźne lub samojezdne  na podwoziu gąsienicowym, jak również na podwoziu;

- wiertnice poziome służą do wykonywania przecisków hydraulicznych wierceniem pilotowym oraz przecisków sterowanych (dwuetapowych). Wiertnice poziome  umożliwiają wysoką dokładność wbudowania sieci podziemnych i są stosowane bardzo często do budowy grawitacyjnych sieci kanalizacyjnych;

- wiertnice horyzontalne umożliwiają ustawienie lawety wiertniczej pod kątem do poziomu (w pewnym zakresie zmiany kąta). Służą do przewiertów, których trajektoria przewiertu jest krzywoliniowa.

- nowoczesne konstrukcje wyposażone w różnego rodzaju systemy kontrolujące i wspomagające powodują, że praca maszyną staje się prostsza i bardziej komfortowa;

- uprawnienia operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych zapewnią Ci ciekawą pracę i przełożą się na przyszłe zarobki i łatwość w znalezieniu dobrze płatnej pracy;

- operator wiertnicy w zakresie klasy II to wysokiej klasy specjalista  bardzo poszukiwany na rynku pracy.

Celem kursu na wiertnice dla technologii bezwykopowych kl. II jest:

- zapoznanie przyszłego operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych w części teoretycznej z takimi dziedzinami jak: użytkowanie eksploatacyjne, podstawy elektrotechniki, dokumentacja techniczna, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, zajęcia specjalistyczne, czyli ogólna budowa wiertnic dla technologii bezwykopowych i technologia robót wiertnicami oraz z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania pracy operatora wiertnic w zakresie II w części praktycznej,

- przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, który odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego i do pracy jako pełnoprawnego operatora wiertnicy klasy II,

- umiejętność obsługi i pracy wiertnicami w zakresie klasy II,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzi oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy wiertnicą w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw wiertnic dla technologii bezwykopowych,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- najmniej wykształcenie podstawowe,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

- posiadanie uprawnień operatora wiertnic do technologii bezwykopowych w zakresie III uprawnień. Przepisy dopuszczają jednak możliwość zdobycia jednocześnie klasy III i II (więcej informacji w tym zakresie uzyskasz bezpośrednio w Ośrodku CLASSIC).

- nie jest wymagane prawo jazdy.

Miejsce szkolenia: Radzymin

Czas trwania kursu – klasa II

- zajęcia teoretyczne - 20 godz.

- zajęcia praktyczne - 46 godz.

Program kursu obejmuje (klasa II):

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót wiertnicą oraz zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

- dla potrzeb uczestników kursy na operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych mogą być realizowane  w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym

- zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

- kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Po zdaniu egzaminu praktycznego następuje egzamin teoretyczny.

Egzamin praktyczny odbywa się na naszym placu,

- po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje się świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych w zakresie II klasy uprawnień ze stosownym wpisem w książce operatora,

- wpłaty za kurs można dokonać gotówką w biurze (dopuszczamy w ratach) lub przelewem.

Najbliższy termin kursu:

Szczegółowe informacje na temat najbliższego terminu na naszej stronie głównej w zakładce cennik lub tel. 506 506 822, 506 506 910

 

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta