Kurs suwnice

800 zł

Kurs suwnice (1 z 1)

 

 

 KURS OPERATORA SUWNIC

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia, do samodzielnej obsługi wciągników i wciągarek, żurawi warsztatowych oraz suwnic, mających zastosowanie w przemyśle do rozładunku i załadunku mało i wielkogabarytowych ładunków niejednokrotnie ważących kilkadziesiąt ton. Uprawnienia nie posiadają ograniczeń udźwigu. Program szkolenia pozwala opanować wiedzę i umiejętność obsługi urządzeń. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz część praktyczną realizowaną na suwnicy, w warunkach rzeczywistych, w nieograniczonym czasie zajęć.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów z wieloletnim doświadczeniem.

Operator po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu dozoru Technicznego jest otrzymuje uprawnienia do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Wymagania:

- ukończone 18 lat 
- wykształcenie co najmniej podstawowe 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzenia

 Egzamin państwowy

Kurs operatora,  kończy się egzaminem kwalifikacyjnym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, na terenie Ośrodka Szkolenia Kierowców CLASSIC, po którym uzyskuje się kwalifikacje do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Egzamin składa się z:

-Części teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci testu składającego się z 15 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 30 minut. W każdym z 15 pytań należy wybrać 1 poprawną odpowiedź z 4 dostępnych. Poprawna odpowiedź na 11 pytań zalicza egzamin z wynikiem pozytywnym.

-Części praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzenia.

UWAGA! Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia jest wydawane na 10 lat. a specjalnego przeznaczenia jest wydawane na 5 lat.

Na szkoleniu dowiesz się jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego !!!

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

23.05.2024 r. godz. 08:00 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta