1550 zł

1250 zł PROMOCJA!!!

WALCE DROGOWE KLASY II WSZYSTKIE TYPY

Cel kursu: 

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora walców drogowych. Klasa II obejmuje wszystkie typy urządzeń i maszyn.
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin państwowy składa się z:
- egzaminu praktycznego (zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej)
- egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie ustnej
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka OSK CLASSIC.

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne – 52 godz.
Zajęcia praktyczne – 50 godz.

Wymagania:
-ukończone 18 lat 
-wykształcenie co najmniej podstawowe 
-orzeczenie lekarskie
 

Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Piątek, 24 kwietnia 2020

od 18:30 do 20:30

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta