2400 zł / 2900 zł

Kurs na prawo jazdy kategorii C przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem, którego masa całkowita przekracza 3,5 tony, z wyłączeniem autobusów. Prawo jazdy kat. C pozwala znacząco podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy w trakcie zajęć przybliżą Ci ogólne przepisy ruchu drogowego, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia związane z prowadzeniem samochodów ciężarowych oraz przygotują Cię do prowadzenia pojazdu, a w rezultacie do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Prawo jazdy kat. C daje Ci uprawnienia do kierowania:

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg., z wyłączeniem autobusów,

- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

- zestawem pojazdów składających się z wyżej wymienionych pojazdów i przyczepy lekkiej ( takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg.),

- motorowerem pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.,

- czterokołowcem lekkim – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Żeby zdobyć prawo jazdy kat. C musisz spełniać określone kryteria:

- minimalny wiek – 21 lat, bądź 18 lat z kwalifikacją wstępną,

- posiadanie prawa jazdy kat. B,

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów,

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów,

- uzyskanie profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),

- ukończenie szkolenia nauki jazdy kat. C i zdanie egzaminu państwowego.

Badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów przeprowadzane są w OSK Classic. Współpracujemy wyłącznie z wykwalifikowanymi specjalistami w tej dziedzinie, posiadającymi uprawnienia zgodne z ustawą osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Profil PKK – jak uzyskać?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) generowany jest przez Starostwo Powiatowe (odpowiednie dla miejsca zamieszkania przyszłego kierowcy). Z zaświadczeniem lekarskim należy udać się do Wydziału Komunikacji oraz złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Do wypełnionego wniosku dołączyć należy fotografię odpowiednią do prawa jazdy. Więcej informacji na ten temat, znaleźć można tu: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-prawo-jazdy. Dopiero z numerem PKK możesz zapisać się na kurs nauki jazdy kat. C.

W cenie kursu nauki jazdy kat. C otrzymasz:

- 20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych, w czasie których zapoznasz się z ogólnymi zasadami ruchu drogowego, ze szczególnym naciskiem na aspekty związane z prowadzeniem samochodów ciężarowych,

- 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych, w trakcie których nasi instruktorzy przygotują Cię do praktycznej części egzaminu państwowego doskonaląc Twoje umiejętności prowadzenia pojazdu. W trakcie zajęć praktycznych szkolić się będziesz na pojeździe identycznym, jakiego używa się podczas egzaminów państwowych – MAN TGL 240,

- materiały dydaktyczne (książka, CD),

- praktyczny i teoretyczny egzamin wewnętrzny.

Jeśli wolisz, bądź nie masz możliwości odbycia kursu teoretycznego stacjonarnie, nic straconego. Możesz zrobić to nie wychodząc z domu, ONLINE.


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Piątek, 24 kwietnia 2020

od 18:30 do 20:30

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta