1200 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona to obowiązkowe szkolenie:

-dla osób już posiadajacych kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcących uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat
-dla osób już posiadających kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcących uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lat

Kurs zawiera:
- 32,5 godzin zajęć teoretycznych 
-2,5 godzin indywidualnej jazdy w ruchu drogowym

Wymagania:
-posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
-orzeczenie lekarskie
-orzeczenie psychologiczne

Egzamin państwowy na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną przeprowadzany jest w formie testu i składa się z:
-testu specjalistycznego 10 pytań (dopuszczalna liczba błędów 5)
Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne następnie zobowiązany jest dostarczyć wyżej wymienione dokumenty do Wydziału Komunikacji odpowiedniego do miejsca zamieszkania celem uzyskania wpisu w prawo jazdy kodu 95 w rubryce nr 12.

Egzamin państwowy, badania lekarskie i badania psychologiczne przeprowadzane są w OSK CLASSIC.

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

24.10.2022 r. godz. 16:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta