Kurs żurawie wieżowe

2950 zł

Kurs żurawie wieżowe (1 z 14)

KURS OPERATORA ŻURAWI WIEŻOWYCH

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia, do samodzielnej obsługi żurawi wieżowych, wykorzystywanych na budowach wszelakich obiektów budowlanych. Program szkolenia pozwala opanować wiedzę i umiejętność obsługi żurawi w każdych warunkach. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz część praktyczną realizowaną na własnym żurawiu wieżowym górnoobrotowym, stacjonarnym firmy POTAIN MC 85A,zainstalowanym na ramie krzyżowej, w warunkach rzeczywistych, w nieograniczonym czasie zajęć.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów z wieloletnim doświadczeniem.

Operator po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu dozoru Technicznego jest gotowy do pracy na każdym żurawiu wieżowym i żurawiu szybkomontującym w tym w wersji szynowej.

 Wymagania:

- ukończone 18 lat 
- wykształcenie co najmniej podstawowe 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzenia

 Egzamin państwowy

Kurs operatora,  kończy się egzaminem kwalifikacyjnym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego, na terenie Ośrodka Szkolenia Kierowców CLASSIC, po którym uzyskuje się kwalifikacje do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych.

Egzamin składa się z:

- Części teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci testu składającego się z 15 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 30 minut. W każdym z 15 pytań należy wybrać 1 poprawną odpowiedź z 4 dostępnych. Poprawna odpowiedź na 11 pytań zalicza egzamin z wynikiem pozytywnym.

- Części praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzenia.

UWAGA! Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych jest wydawane na 5 lat.

Na szkoleniu dowiesz się jak przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego !!!


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

08.08.2024 r. godz. 08:00 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta