1450 zł

ZESPOŁY MASZYN DO PRODUKCJI MIESZANEK BETONOWYCH KLASA II

WSZYSTKIE TYPY

Program kursu:
Zajęcia teoretyczne –50
Zajęcia praktyczne –42

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora węzła betonariskiego w zakresie II klasy uprawnień. Klasa II uprawnień obejmuje wszystkie typy maszyn i urządzeń.
Kurs kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin państwowy składa się z:
- egzaminu praktycznego (zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej)
- egzaminu teoretycznego przeprowadzanego w formie ustnej
Egzamin odbywa się na terenie ośrodka OSK CLASSIC.

Wymagania:
ukończone 18 lat 
wykształcenie co najmniej podstawowe 
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

Piątek, 24 kwietnia 2020

od 18:30 do 20:30

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta