1950 zł

ZESPOŁY MASZYN DO PRODUKCJI MIESZANEK BETONOWYCH KLASA II

 

Praca na budowie jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej pracownika, ale także ze względu na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Pracujemy maszynami ważącymi kilka lub nawet kilkadziesiąt ton wartymi setki tysięcy złotych, stąd w branży budowlanej można liczyć na dobre wynagrodzenie. Ostatnia pandemia pokazała również, że w tej branży nawet w czasie lockdownu nie ma przestojów, dlatego jeśli lubisz wyzwania, chcesz mieć stabilną pracę i liczysz na dobre wynagrodzenie - to jest to praca dla Ciebie.

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. Posiadamy maszyny takich producentów jak: Caterpillar, Volvo, JCB, Komatsu, New Holland, Liebher. Co miesiąc wypuszczamy po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego wielu nowych operatorów maszyn budowlanych.

Cena kursu u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne,

- opłatę egzaminacyjną: egzamin państwowy, świadecwo, książkę operatora,

- serwis kawowy.

Dlaczego kurs na operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych?

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, potocznie węzły betoniarskie, to maszyny zaliczane do grupy maszyn do robót drogowych. Są one przeznaczone do produkcji mieszanek betonowych różnych rodzajów, od konsystencji półciekłej do gęstoplastycznej, z kruszyw frakcjonowanych. Wykorzystywane są najczęściej w:

- w cementowniach,

- w betonowniach,

- na dużych placach budowy.

Węzły betoniarskie - zarówno modele stacjonarne, jak i mobilne - wyposażone są obecnie w specjalne systemy ważenia oraz dozowania wybranych składników, najczęściej tensometryczne, ważące "w locie" poszczególne składniki.

Nowoczesne konstrukcje charakteryzują się wysoką dokładnością dozowania oraz wyposażone są w różnego rodzaju systemy kontrolujące i wspomagające. Powoduje to, że praca maszyną staje się prostsza i bardziej komfortowa oraz możliwe jest osiągnięcie jeszcze lepszych mieszanek betonu. 

Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych to zawód, na który jest duże zapotrzebowanie w branży drogowej ze względu na budowę dużel ilości dróg i autostrad, a także ze względu na ich konserwację.

Jaki jest cel kursu?

- przygotowanie kursantów do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych w zakresie II klasy uprawnień (jest tylko jedna klasa na wszystkie zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych),

- przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego i do pracy jako pełnoprawnego operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych,

- umiejętność obsługi i pracy zespołem maszyn do produkcji mieszanek betonowych,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy zespołem maszyn do produkcji mieszanek betonowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

- nie jest wymagane prawo jazdy.

Miejsce realizacji kursu: Radzymin

Czas trwania kursu:

- zajęcia teoretyczne - 50 godz.

- zajęcia praktyczne - 42 godz.

Program kursu obejmuje:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,

- moduł użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót zespołem maszyn do produkcji mieszanek betonowych oraz zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

Wychodząc na wprost potrzebom uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych wszystkich typów oraz stosowny wpis w książce operatora.

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

11.02.2023 r. godz. 8:00

18.02.2023 r. godz. 8:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta