Kurs węzeł betoniarski

1650 zł

Kurs węzeł betoniarski (1 z 6)

Kurs węzeł betoniarski

ZESPOŁY MASZYN DO PRODUKCJI MIESZANEK BETONOWYCH KLASA II

Praca na budowie w zawodzie operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych jest niewątpliwie ciężka i dosyć trudna, nie tylko pod względem kondycji fizycznej, ale także ze względu na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Praca jako operator węzłów betoniarskich jest również pracą bardzo odpowiedzialną. Pracujemy maszynami wartymi miliony lub setki tysięcy złotych, stąd w branży budowlanej można liczyć na dobre wynagrodzenie. Ostatnia pandemia pokazała również, że w tej branży nie ma przestojów. Jeśli lubisz wyzwania, chcesz mieć stabilną pracę i liczysz na dobre wynagrodzenie - to posiadając uprawnienia na zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, potocznie zwane węzeł betoniarski -  to jest to praca dla Ciebie.

Kim jesteśmy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych CLASSIC w Radzyminie to lider szkoleń w okolicach Warszawy. Jesteśmy jedną z najprężniej rozwijających się firm w Twojej branży. W naszym ośrodku egzaminy państwowe odbywają się praktycznie co miesiąc. Po zdanym egzaminie wypuszczamy wielu nowych operatorów węzłów betoniarskich w zakresie II klasy.

Nasze maszyny:

Do szkolenia wynajmujemy węzły betoniarskie do produkcji mieszanek betonowych znajdujące się w Radzyminie.

W skład kursu wchodzą:

- zajęcia teoretyczne,

- zajęcia praktyczne.

Cena kursu u nas obejmuje:

- koszty kursu: tj. wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi oraz zajęcia praktyczne,

- uczestnik kursu ma zapewniony serwis kawowy.

Dlaczego kurs na operatora węzłów betoniarskich?

- zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych, potocznie węzły betoniarskie, to maszyny zaliczane do grupy maszyn do robót drogowych. Są one przeznaczone do produkcji mieszanek betonowych różnych rodzajów - od konsystencji półciekłej do gęstoplastycznej z kruszyw frakcjonowanych. Wykorzystywane są najczęściej w: cementowniach, betoniarniach i na dużych placach budowy.

- węzły betoniarskie - zarówno modele stacjonarne, jak i mobilne - wyposażone są obecnie w specjalne systemy ważenia oraz dozowania wybranych składników, najczęściej tensometryczne, ważące "w locie" poszczególne składniki.

- nowoczesne konstrukcje charakteryzują się wysoką dokładnością dozowania oraz wyposażone są w różnego rodzaju systemy kontrolujące i wspomagające. Powoduje to, że praca maszyną staje się prostsza i bardziej komfortowa oraz możliwe jest osiągnięcie jeszcze lepszych mieszanek betonu. 

- operator węzła betoniarskiego do produkcji mieszanek betonowych to zawód, na który jest duże zapotrzebowanie w branży drogowej ze względu na budowę dużej ilości dróg i autostrad, a także ze względu na ich konserwację.

Jaki jest cel kursu?

- zapoznanie przyszłych operatorów węzłów betoniarskich w ramach kursu podstawowego w części teoretycznej z takimi dziedzinami jak: zajęcia specjalistyczne czyli ogólna budowa węzłów betoniarskich, technologia robót oraz obsługi węzłów betoniarskich, a także z przepisami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- przygotowanie szkolonych do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych w zakresie II klasy uprawnień (jest tylko jedna klasa na wszystkie zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych),

- przygotowanie kursantów do egzaminu państwowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

Jakie kompetencje możemy zdobyć na kursie?

- kurs przygotuje Cię do egzaminu państwowego i do pracy jako pełnoprawnego operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych,

- umiejętność obsługi i pracy zespołem maszyn do produkcji mieszanek betonowych,

- umiejętność współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,

- umiejętność organizacji pracy zespołem maszyn do produkcji mieszanek betonowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,

- wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych,

- umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,

- umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż,

- umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,

- wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 Jakie są wymagania, aby zapisać się na kurs?

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie min. podstawowe lub gimnazjalne,

- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,

Miejsce realizacji kursu: Radzymin

Czas trwania kursu:

- zajęcia teoretyczne - 50 godz.

- zajęcia praktyczne - 42 godz.

Program kursu obejmuje:

- moduł BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy,

- moduł specjalistyczny - budowa, obsługa i technologia robót zespołem maszyn do produkcji mieszanek betonowych oraz zajęcia praktyczne.

Organizacja kursu:

- wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym

- zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny,

- kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin praktyczny. Po zdanym egzaminie praktycznym następuje egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny odbywa się w betoniarni w Radzyminie,

- po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym otrzymuje się świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych w zakresie II klasy oraz stosowny wpis w książce operatora.

- wpłaty za kurs na węzły betoniarskie można dokonać gotówką w biurze (dopuszczamy w ratach) lub przelewem.

Najbliższy termin kursu:

Szczegółowe informacje na temat najbliższego terminu na naszej stronie głównej w zakładce cennik lub tel. 506 506 822, 506 506 910.

Galeria:

 


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

18.05.2024r. godz. 8:00

08.06.2024r. godz. 8:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta