Kurs wózki widłowe

650 zł

Kurs wózki widłowe (1 z 4)

KURS OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA Z WYŁĄCZENIEM WÓZKÓW Z WYSIĘGNIKIEM ORAZ WÓZKÓW Z OSOBĄ OBSŁUGUJĄCĄ PODNOSZONĄ WRAZ Z ŁADUNKIEM, Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH (II WJO)

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej obsługi wózków widłowych wykorzystywanych we wszystkich firmach przemieszczających ładunki na paletach transportowych - w magazynach, sklepach, składach materiałów budowlanych czy firmach produkcyjnych. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym nadającym uprawnienia do obsługi wszystkich wózków podnośnikowych, także wysokiego składowania, bez ograniczeń wysokości podnoszenia, zasilanych silnikami spalinowymi (LPG i olejem napędowym) i elektrycznymi, bez względu na sposób kierowania wózkiem - z fotelem dla kierowcy, z podestem, prowadzonych czy zdalnie sterowanych. Mając uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (II WJO) można obsługiwać pozostałe typy wózków jezdniowych: unoszące, naładowne, ciągnikowe , z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (I WJO).

Wymagania:

- ukończone 18 lat
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzenia

Egzamin państwowy:

Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym prowadzonym przez Urząd Dozoru Technicznego na terenie Ośrodka Szkolenia Kierowców CLASSIC.

Egzamin składa się z:

-Części teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci testu składającego się z 15 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w ciągu 30 minut. W każdym z 15 pytań należy wybrać 1 poprawną odpowiedź z 4 dostępnych. Poprawna odpowiedź na 11 pytań zalicza egzamin z wynikiem pozytywnym.

-Części praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzenia.

UWAGA! Uprawnienia wydawane przez UDT są terminowe. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem jest wydawane na 10 lat.

Na szkoleniu dowiesz się jak przedłużyć ważność uprawnienia !!!


Galeria

Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

23.05.2024 r. godz. 08:00 

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta