Kurs narzędzia udarowe ręczne

400 zł

Kurs narzędzia udarowe ręczne (1 z 1)

Każdy kurs czy szkolenie to szansa na poszerzenie swojej wiedzy i praktycznych kwalifikacji. W końcu inwestycja w samego siebie zawsze przynosi największe korzyści. Dodatkowym atutem szkolenia na operatora narzędzi udarowych ręcznych jest niska cena oraz krótki czas trwania zajęć. Pozwoli również przystąpić do prostego egzaminu, na którego podstawie otrzymasz certyfikat MEN. Dlatego też, jeśli tylko masz trochę wolnego czasu i oszczędności, warto rozważyć zapisanie się na kurs na narzędzia udarowe ręczne, czyli przygotowanie do bezpiecznych prac budowlanych czy drogowych.

Czym są narzędzia udarowe ręczne?

Operator narzędzi udarowych ręcznych posługuje się urządzeniami posiadającymi system udarowy. W zależności od napędu wyróżnić można udar mechaniczny, pneumatyczny oraz hydrauliczny. Jednak we wszystkich przypadkach system działa w podobny sposób: wytwarza rytmiczne drgania narzędzia o dużej częstotliwości.

System udarowy zwiększa efektywność wykonywanych prac, szczególnie przy obrabianiu bardzo twardych materiałów, jak beton czy cegły. Przykłady narzędzi udarowych ręcznych, z jakimi spotka się uczestnik szkolenia, są:

 • Wiertarka udarowa.

 • Młot udarowy.

 • Pistolet udarowy.

 • Kruszarka udarowa.

Elektronarzędzi posiadających możliwość pracy z systemem udaru mechanicznego jest dużo więcej. Ukończeniu kursu odpowiada nabycie pełnych kwalifikacji do obsługi wszystkich takich urządzeń na podstawie ogólnej wiedzy z zakresu działania udaru.

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi udarowych ręcznych

Na operatora narzędzi udarowych ręcznych działają miejscowe drgania mechaniczne. Charakteryzują się one tym, że wnikają do organizmu poprzez kończyny górne (w odróżnieniu od ogólnych drgań wnikających przez nogi i tułów). Jakie pociąga to za sobą ryzyka dla zdrowia?

Badania wykazały istotne zmiany w organizmie, wynikające z długotrwałego narażania się na miejscowe drgania mechaniczne. Zostały one nazwane zespołem wibracyjnym i wpisane na listę chorób zawodowych. Zmiany chorobowe obejmują układ kostno-stawowy, naczyniowym i nerwowym. Nieumiejętne posługiwanie się elektronarzędziami z systemem udarowym łatwo doprowadzić można do szybkiego wystąpienia objawów zespołu wibracyjnego.

Dla uczestników kursu szybko stanie się jasne, w jaki sposób minimalizować wpływ drgań na swoje zdrowie. Oprócz pilnowania norm dziennych, czyli czasu używania narzędzi udarowych ręcznych, będzie to noszenie rękawic antywibracyjnych oraz ciepłego ubrania.

Kurs na narzędzia udarowe ręczne - przebieg

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o umiejętnościach praktycznych i teoretycznych w zakresie obsługi elektronarzędzi z systemem udarowym. Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę oraz zdobyciem certyfikatu - dowodu nabycia kwalifikacji bezpiecznego i efektywnego posługiwania się tego typu urządzeniami. Jak dokładnie wygląda szkolenie?

Zajęcia teoretyczne

Dla uczestników szkolenia przygotowaliśmy 34 godziny wykładów, wyczerpujących cały zakres tematyczny kursu. Wśród najważniejszych obszarów tematycznych, jakie znać musi operator narzędzi udarowych ręcznych, wymienić należy:

 • Klasyfikacja i zasada działania narzędzi udarowych ręcznych.

 • Eksploatacja oraz serwisowanie elektronarzędzi z systemem udaru mechanicznego, pneumatycznego oraz hydraulicznego.

 • Czytanie dokumentacji technicznej i szukanie w niej istotnych dla operatora informacji.

 • Podstawy elektrotechniki.

 • Kontrola jakości wykonywanych prac.

 • Technologia robót i współpraca z zespołem ludzkim odpowiedzialnym za dany zakres prac.

 • Sposób organizacji robót budowlanych lub drogowych.

Program kursu obejmuje oczywiście także wiedzę z zakresu BHP. Ponadto w części teoretycznej uczestnicy kursu będą mogli zadawać szczegółowe pytania prowadzącemu w zakresie tematycznym omawianym na wykładach.

Zajęcia praktyczne

Kolejną częścią kursu na narzędzia udarowe ręczne będą zajęcia praktyczne w ilości 10 godzin. Odbywają się one w mniejszych grupach, liczące do 10 uczestników szkolenia. Są one podstawą do nabycia kwalifikacji. Nabyte umiejętności sprawią, że narzędzia udarowe ręczne nie będą miały żadnych tajemnic przed Tobą. Nie tylko w zakresie teoretycznym, ale przede wszystkim w aspekcie praktycznym.

Egzamin końcowy

Zajęcia praktyczne i teoretyczne kończą się testem wewnętrznym dla operatora narzędzi udarowych ręcznych. Dlaczego nie egzaminem państwowym przed komisją egzaminacyjną? Wynika to z paragrafu 18 ust. 2 z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 11 stycznia 2012 r., obejmującym także szkolenie czy kurs na narzędzia udarowe ręczne. To właśnie tam określono wymagania, jakie spełnić musi kursant, by uzyskać uprawnienia wydane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny.

W czasie krótkiego egzaminu w formie ustnej sprawdza się wiedzę zdobytą w części teoretycznej. Ponadto po szkoleniu testowane są umiejętności praktyczne. Dopiero zdanie obu części pozwala na zdobycie certyfikatu, potwierdzającego odpowiednie przygotowanie do pracy w roli operatora narzędzi udarowych ręcznych. Zaświadczenie takie jest ważne bezterminowo, bez potrzeby przystępowania do ponownego egzaminu, by odnowić swoje uprawnienia.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie na narzędzia udarowe?

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, pragnących zwiększyć swoje kwalifikacje. Zajęcia teoretyczne i praktyczne wymagają jednak spełnienia pewnych warunków. Jakie są wymagania na kursy na narzędzia udarowe?

 • Ukończenie 18 lat.

 • Posiadanie wykształcenia w wymiarze przynajmniej podstawowym.

 • Zajęcia praktyczne wymagają również posiadania zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w roli operatora narzędzi udarowych ręcznych.

Kurs, od początku, aż do egzaminu, nie wymaga posiadania żadnego przygotowania wykraczającego poza program kursu ani posiadania innych kwalifikacji.

Dlaczego nasz kurs na operatora narzędzi udarowych ręcznych jest dla Ciebie?

Nasz kurs dostosowany jest do potrzeb uczestników. Dlatego też miejsce szkolenia zależy od Ciebie. Chętnych zapraszamy do naszego Ośrodka Szkolenia OSK Classic. Dla firm dostępny jest także kurs realizowany w siedzibie przedsiębiorstwa. Terminy kursów także dostosowujemy do potrzeb chętnych.

Ukończeniu kursu towarzyszy wydanie certyfikatu ukończenia (wydawany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny) wraz z materiałami takimi jak wydrukowane notatki z przeprowadzonych wykładów. Kurs podzielony jest na część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne. Kurs nie kończy się egzaminem państwowym przed komisją egzaminacyjną dlatego, że przepisy nie przewidują takiego sposobu uzyskiwania uprawnień. Wymagania co do operatorów sprawdzane są jednak w ramach wewnętrznego egzaminu w formie ustnej.

Cena kursu dla dużych, zorganizowanych grup podlega dodatkowej negocjacji. Kursy odbywają się w trybie całodziennym lub weekendowym.

Chętnych zapraszamy także do sprawdzenia innych szkoleń prowadzonych w naszym ośrodku. Wszystkie kursy i szkolenia kończą się uzyskaniem stosownych certyfikatów i uprawnień przez uczestników kursu. Przygotowanie do swojej pracy warte jest każdej ceny! 
Mapa dojazdu
Kiedy i gdzie?

Radzymin

ul. Kilińskiego 9A

22.06.2024r. godz. 8:00

Szukasz najlepszej szkoły nauki jazdy w okolicy?

Nasza oferta