` Profil kandydata na kierowcę PKK

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

ZAPRASZAMY NA KURS prawo jazdy - promocja!!!

zadzwoń i umów się: 22 786  POKAŻ NUMER
506  POKAŻ NUMER

Profil kandydata na kierowcę PKK

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie KIEROWCA, zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.
 

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • posiadania uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów
  i ubiegania się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie

WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY
WYGENEROWANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ - PKK

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • dowód tożsamości (dowód osobisty),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
  z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami od lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (przy kat. C1, C, D1, D C1+E, C+E, D1+E, D+E)
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B, B1, T), złożona w obecności urzędnika,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nie określonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca,
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu, stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ważne:
Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami należy dokonać bezpośrednio po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego i dowód uiszczenia tej opłaty dostarczyć bezzwłocznie do urzędu w celu złożenia zamówienia na wyżej wymieniony dokument.

Opłaty:

 • 100,50 zł – opłata za wydanie prawa jazdy,
Opłaty można dokonać w kasie starostwa lub na konto –

nr konta:  36 1020 1042 0000 8802 0016 6868

Miejsce złożenia wniosku dla osoby zameldowanej na terenie Powiatu Wołomińskiego:
Wydział Komunikacji,
05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1A, pokój 1 (parter).

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 900 - 1700 ,   wtorek – piątek 800 – 1530